Na vyhlídkový vrch Vysoká

Na vyhlídkový vrch Vysoká, Havlíčkův Brod
Z náměstí po zelené turistické značce přes autobusové nádraží k přehradě Žabinec (možnost koupání) dále do Petrkova. V obci lázeňská budova z roku 1777 a barokní zámeček z 2. pol. 18. stol. Rodiště básníka, překladatele, malíře a grafika Bohuslava Reynka.
Pokračujeme po zelené do obce Svatý Kříž. V obci kostel Nalezení sv. Kříže z r. 1712-14, na hřbitově železný kříž z r. 1767. Pokračujeme do osady Ovčín. Terén významně poznamenán těžbou stříbrné rudy ve 13. a 14. stol. Dále pokračujeme přes samoty Melichov a U Smrčáků do obce Vysoká. Odtud vzhůru do kopce na vyhlídkový vrchol Vysoká (587 m.n.m.) s dalekým rozhledem, lyžařským vlekem a lyžařskou chatou, která je v létě mimo provoz. V okolí terénní stopy po středověkém a novověkém hornictví. Z vrcholu sestup podél vleku po žluté značce do obce Mírovka. Zde možno trasu ukončit a vrátit se vlakem zpět. Dále pokračujeme po žluté značce přes obec Bartoušov do obce Pohled. Též možnost návratu vlakem zpět. Nyní pokračujeme po červené značce kolem kláštera cisterciaček z r. 1267 a klášterního kostela sv. Ondřeje z konce 13. stol. Naproti kostelu bývalé probošství z r. 1714. Zámecký park 2,5 ha s rybníkem. Stále po červené k již téměř neznatelnému tvrzišti Hadrburk přes osadu Termesivy do Havlíčkova Brodu.

Délka trasy:
27,5

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Havlíčkův Brod – Žabinec (1,5 km) – Petrov (3,5 km) – Svatý Kříž (1 km) – Vysoká bus (3,5 km) – Vysoká chata (1 km) – Mírovka (3 km) – Bartoušov (2 km) – Pohled (2,5 km) – Termesivy (3 km) – Havlíčkův Brod (4 km)

http://m.mic.muhb.cz/turisticke-stezky/d-595453

Autor fotografie: Dezidor – Fotografie je vlastním dílem, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4640587

27,5 km
Obtížná

Body zájmu