Krajem husitů

Krajem husitů

Trasa: Havlíčkův Brod – Termesivy (4 km) – Pohled (3 km) – Stříbrné Hory (3 km) – Pod Kateřinou (1 km) – Žižkovo Pole (4,5 km) – Žižkova mohyla (1 km) – Přibyslav (3,5 km)
Celkem 21 km až na vlakové nádraží
Středně obtížná trasa

Popis trasy: Po červené značce z náměstí přes osadu Termesivy k již téměř neznatelnému tvrzišti Hadrburk do obce Pohled. Po červené značce kolem kláštera cisterciaček z r. 1267 a klášterního kostela sv. Ondřeje z konce 13. stol. Naproti kostelu bývalé probošství z r. 1714. Zámecký park 2,5 ha s rybníkem. Pokračujeme po červené značce kolem vlakového nádraží přes osadu Simtany do Stříbrných hor. V okolí stopy po dolování stříbrných rud. Po červené na rozcestí Pod Kateřinou, kde zahneme vlevo po žluté značce. Projdeme kolem bývalého hornického kostele sv.Kateřiny přibližně z r. 1300 k hlavní silnici, kterou přejdeme a údolím Borovského potoka stále po žluté přes Dolní Dvůr a Zádušní Mlýn do obce Žižkovo Pole. Cestou ve svazích údolí patrné průduchy z bývalých štol. Odtud po červené značce lipovou alejí k Žižkově mohyle (nově opravena). Dle pověsti zde r. 1424 zemřel Jan Žižka. Pokračujeme nejprve po silnici a později lesními cestami k rozcestí Plaček. Podle pověsti, zde husité konali tryznu za zemřelého Jana Žižku. Stále po červené podél Doberského potoka do města Přibyslav. V městečku zámek ve stylu italské renesance , nyní hasičské muzeum jediné svého druhu v Česku. Prohlídka s průvodcem 60 minut. Mnoho historických domů barokní špitál a fara. Rodiště Jana Otta. Trasu ukončíme na vlakovém nádraží, z centra 1 km po silnici směr Žďár nad Sázavou, cestou k nádraží jezdecká socha Jana Žižky odhalená r. 1957.

http://mic.muhb.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100676&id=595453&p1=49933

22 km
Střední

Body zájmu