K Michalovu statku

K Michalovu statku

Trasa: Havlíčkův Brod – Rozkoš (2 km) – Veselice (2 km) – Klanečná (1,5 km) – Okrouhlice (3,5 km) – olejnice (1,5 km) – Pohleď žst. (2,5 km) – Pohleď (1 km) – Pod Malou Homolí (1,5 km) – Příseka u Světlé (2,5 km) – Světlá nad Sázavou (2 km)
Celkem 20 km, středně obtížná trasa

Popis trasy: Z náměstí po červené značce přes rozcestí Rozkoš, místní část Perknov (je možnost použít MHD) k hlavní silnici. Stále po červené přes řeku Sázavu a kolem železniční zastávky do osady Veselice. Dále po červené do Údolí lásky a osady Klanečná. Rodiště Želivského opata Víta Tajovského. Stále po červené do obce Okrouhlice. Po příchodu do obce před mostem vlevo ke staré poště v které žil a tvořil malíř Jan Zrzavý (1890 – 1977). Na budově pamětní deska. Vrátíme se zpět k červené značce a dojdeme k rozcestníku. Vpravo od něj stojí zámek (nepřístupný). Stále po červené značce přes obec Olešnice k železniční zastávce Pohleď. Nyní již po žluté značce do obce Pohleď. Zde se nachází Michalův statek, malý vesnický skanzen s ukázkou bydlení před 200 lety, prohlídku možno zajistit, kontaktní telefon 569 452 532, 776 771 203. Pokračujeme do kopce, výhled na panorama Lipnice na rozcestí Pod Malou Homolí. Odtud po modré značce přes Příseku u Světlé do Světlé nad Sázavou. Po příchodu do města vlevo vlakové nádraží. Ve Světlé nad Sázavou barokní zámek, empírové a novorenesanční úpravy, účelově využit. Gotický špitál založen r. 1578, kostel sv. Václava z r. 1562. Posázavská železnice z r. 1903, podzemní chodby a moderní sklárna. V okolí četné lomy. Návrat zpět vlakem, dobré spojení.
 
http://mic.muhb.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100676&id=595453&p1=49933

20,5 km
Střední

Body zájmu