K jednomu z nejmohutnějších hradů v Čechách

K jednomu z nejmohutnějších hradů v Čechách, Havlíčkův Brod
Z náměstí po červené značce přes rozcestí Rozkoš, místní část Perknov (je možnost použít MHD) k hlavní silnici. Stále po červené přes řeku Sázavu a kolem železniční zastávky do osady Veselice. Dále po červené do Údolí lásky a osady Klanečná. Rodiště Želivského opata Víta Tajovského. Stále po červené do obce Okrouhlice. Po příchodu do obce před mostem vlevo ke staré poště v které žil a tvořil malíř Jan Zrzavý (1890 – 1977). Na budově pamětní deska. Vrátíme se zpět k červené značce a dojdeme k rozcestníku. Vpravo od něj stojí zámek (nepřístupný). Nyní po zelené značce kolem vlakového nádraží přes obce Babice, Volichov, Vitonín a stále do kopce do městečka Lipnice nad Sázavou. Mohutný gotický hrad na žulové skále z počátku 14. stol. Přístupný, prohlídka hradu s průvodcem 50 minut. Z hradní věže je výhled až do vzdálenosti 70 km. Dále se v obci nachází Haškův domek s muzejní expozicí a hrob spisovatele Jaroslava Haška (1883 – 1923). Dále v městečku gotický kostel Sv. Víta připomenutý r. 1347. Návrat autobusem, nutno si předem zjistit. Dále možno pokračovat po modré značce přes Závidkovice do Světlé nad Sázavou, odkud je dobré vlakové spojení s Havlíčkovým Brodem.

Délka trasy:
24

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Havlíčkův Brod – Rozkoš (2 km) – Veselice (2 km) – Klanečná (1,5 km) – Okrouhlice (3,5 km) – Babice (1 km) – Volichov (3,5 km) – Vitonín (1 km) – Lipnice nad Sázavou (2 km)

http://m.mic.muhb.cz/turisticke-stezky/d-595453

Autor fotografie: Dezidor – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2769042

24 km
Obtížná

Body zájmu