Cestou K. H. Borovského k poutnímu kostelu

Cestou K. H. Borovského k poutnímu kostelu sv. Anny, Havlíčkův Brod
Po červené značce z náměstí přes osadu Termesivy k již téměř neznatelnému tvrzišti Hadrburk do obce Pohled. Po červené značce kolem kláštera cisterciaček z r. 1267 a klášterního kostela sv. Ondřeje z konce 13. stol. Naproti kostelu bývalé probošství z r. 1714. Zámecký park 2,5 ha s rybníkem. Lipovou alejí projdeme kolem zámku, odbočíme za ním vlevo z červené značky a další alejí přes hlavní silnici k lesu. Nyní již stoupáme ostřeji lesem na vrchol kopce s poutním kostelem sv. Anny a křížovou cestou. U bývalých lázní sirnatoželezitý pramen. Zpět do Pohledu sejdeme lipovou alejí kolem malého parkoviště u hlavní silnice a klesáme zpět k zámku a kostelu stále lipovou alejí, kde odbočíme po červené značce přes řeku Sázavu na vlakové nádraží. 

Délka trasy:
10

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Havlíčkův Brod – Termesivy (4 km) – Pohled (3 km) – Sv. Anna (1,5 km) – Pohled (1,5 km)

http://m.mic.muhb.cz/turisticke-stezky/d-595453

By Pohled 111 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61330712

12 km
Snadná

Body zájmu