Do rodiště Bohuslava Reynka

Do rodiště Bohuslava Reynka, Havlíčkův Brod
Z náměstí po zelené značce na autobusové nádraží, kde zelenou opustíme a pokračujeme přes světelnou křižovatku přímo Humpoleckou ulicí k restauraci Formanka. Zde zahneme vlevo pod železniční trať a sledujeme značení cyklostezky č 4153, které nás vede pohodlnými polními a lesními cestami do obce Petrkov. V obci barokní zámeček z 2. pol. 18. stol. rodiště básníka, překladatele, malíře a grafika Bohuslava Reynka. Po projití kolem zámečku zahneme vlevo s kopce a po silnici dojdeme k rybníku, kolem kterého prochází zelená značka. Vpravo se cca 500 metrů nachází lázeňská budova z roku 1777. Do Havlíčkova Brodu jdeme vlevo po zelené značce kolem nádrže Žabinec (možnost koupání).

Délka trasy:
5

Druh:
Naučná trasa

Průběh trasy:
Havlíčkův Brod – Petrkov (5 km) – Žabinec (3,5 km) – Havlíčkův Brod (1,5 km)

http://m.mic.muhb.cz/turisticke-stezky/d-595453

Autor fotografie: Isolda11 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24848070

5 km
Snadná

Body zájmu