Na kamenný most a muzeum, Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod – Štoky – Polná  -  Havlíčkův Brod

Z Havlíčkova Brodu vyjedeme po cyklotrase č. 4153 směrem na Lípu. Projedeme obcí Petrkov, kde se nachází lázeňská budova z roku 1777 (mimo trasu) a barokní zámeček z 2. pol. 18. stol., který je rodištěm básníka, překladatele, malíře a grafika Bohuslava Reynka. Následuje obec Lípa (možnost občerstvení) a za ní sjedeme do Okrouhličky (opět možnost občerstvení). Pokračujeme  přes Studénku do obce Štoky. V obci najdeme původně gotický kostel sv.Jakuba ze 14.stol. Ze Štoků se vydáme přes Dobronín dále do Polné. Ve městě je památková zóna, barokně přestavěný hrad (konají se tu různé kulturní akce a výstavy), nyní je  zde  umístěno muzeum s expozicemi hodin, kupeckého krámu aj. Barokní stará škola slouží též jako muzeum s expozicí obecné dvoutřídní školy. Dále ve městě najdeme židovské ghetto s nově upravenou synagogou, v níž se nachází židovské muzeum. Z původního městského opevnění se částečně dochovala Dolní brána, na náměstí jsou též cenné barokní a renesanční měšťanské domy. Informační centrum najdeme ve městě na Husově náměstí. Z Polné jedeme dále po cyklotrase 4157 přes Věžnici. Asi 1 km za vsí je po levé straně středověký kamenný most přes Šlapanku na původní obchodní stezce. Pojedeme dále přes Šlapanov do obce Vysoká. Vesnici dominuje stejnojmenný vyhlídkový vrch. Na něj lze vyjít po zelené turistické trase(1 km), v zimě zde funguje sjezdovka se dvěma lyžařskými vleky. Z této obce pokračujeme do Havlíčkova Brodu, téměř celá trasa je nyní z kopce.

http://mic.muhb.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100676&id=595553&p1=49932

50 km
Střední

Body zájmu