Do Vysoké, Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod – Okrouhlička – Vysoká – Havlíčkův Brod

Z Havlíčkova Brodu vyjedeme po cyklotrase č. 4153 směrem na Lípu. Projedeme obcí Petrkov, kde se nachází lázeňská budova z roku 1777 (mimo trasu) a barokní zámeček z 2. pol. 18. stol., rodiště básníka, překladatele, malíře a grafika Bohuslava Reynka.  Následuje obec Lípa (možnost občerstvení), za kterou sjedeme do Okrouhličky (opět možnost občerstvení). Zde opustíme cyklotrasu a budeme sledovat žlutou turistickou značku. Po ní pokračujeme do prudkého kopce, který se později pokládá a objevují se první výhledy. Dojedeme do malé vesnice Květnov na jejímž okraji překřížíme hlavní silnici. Odsud jedeme stále po žluté asfaltovou a posléze pěknou polní cestou do obce Čistá. Z Čisté je jen kousek do obce Vysoká, které dominuje stejnojmenný vyhlídkový vrch. Na něj lze vyjít po zelené turistické trase (cca 1 km). Pokračujeme po cyklotrase č. 4157 do Havlíčkova Brodu, téměř celá trasa je nyní z kopce.

http://mic.muhb.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100676&id=595553&p1=49932

27 km
Střední

Body zájmu