Po červené směrem Ledeč nad Sázavou

Havlíčkův Brod – Lučice – Světlá nad Sázavou – Dolní Město – Ledeč nad Sázavou (33,5 km, popř. 67 km) 

Z Havlíčkova Brodu sledujeme červenou turistickou trasu ve směru Rozkoš. V Perknově, což je součást Havlíčkova Brodu, odbočíme vpravo ve směru na Veselý Žďár. Pokračujeme dále na Lučici a do malebné vísky Pohleď. Zde se nachází tzv. Michalův statek, malý vesnický skanzen s ukázkou způsobu bydlení před cca 200 lety, jehož prohlídku lze zajistit přes kontaktní telefon 569 452 532, 776 771 203. Dále  pojedeme přes Příseku do Světlé n. Sázavou. Ve městě je barokní zámek, empírově a novorenesančně upravený, nyní je účelově využíván. Najdeme zde též gotický špitál založený r.1578 a  kostel sv. Václava z r. 1562. Pod zmíněným kostelem Sv. Václava se v budově Městské knihovny nachází informační centrum. Zastávku  má ve Světlé  i známá Posázavská železnice („Posázavský Pacifik“) z r. 1903. Můžeme si můžeme prohlédnout i světelské podzemní  a moderní sklárnu. V okolí města se nalézají četné lomy. Ze Světlé se můžeme  vrátit  zpět do Havlíčkova Brodu  vlakem. Chceme-li pokračovat, vydáme se po cyklotrase č.19 dále přes Smrčnou, Trpišovice, Dobrovítovu Lhotu do Ledče n. Sázavou. Ve městě je gotický hrad z pol.13.stol. s válcovou věží, z níž je nádherný výhled do údolí řeky Sázavy. Na  hradě sídlí městské muzeum, prohlídka s průvodcem trvá asi 40 minut. Informační centrum najdete v Ledči na Husově náměstí v blízkosti autobusového nádraží. Vrátit se lze do Havlíčkova Brodu  buď opět vlakem nebo projedeme stejnou trasu.

http://mic.muhb.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100676&id=595553&p1=49932

33,5 km
Střední

Body zájmu