S Kamenem na kole, Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod – Jilem – Malčín – Lučice - Havlíčkův Brod

Z Havlíčkova Brodu se vydáme po cyklotrase č.4153. Pojedeme po okraji parku Budoucnost a projedeme vesnicí Český Dvůr. Sjedeme do obce Knyk a opět do kopce do Horní Krupé. Dále jedeme přes Lysou do obce Jilem. Zde odbočíme vlevo po cyklotrase č. 4154 a přes Kámen a Tis dojedeme do obce Malčín. Opět odbočíme doleva a přes Lučici a Veselý Žďár dojedeme do Havlíčkova Brodu. Abychom se ve městě vyhnuli frekventované Ledečské ulici, zahneme na okraji města vlevo a do centra sledujeme červenou turistickou značku.

http://mic.muhb.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100676&id=595553&p1=49932

40 km
Střední

Body zájmu