Křížová cesta 21. století na Kuksu

Křížová cesta 21. století na Kuksu
Soubor patnácti pískovcových soch nese název "Příběh utrpení a nadějí člověka". Byl vysvěcen 4. října 2008 o svátku sv. Františka z Assisi. Má být novodobým pojetím 300 let staré myšlenky hraběte Františka Antonína Šporka, která se tehdy neuskutečnila pro spory hraběte s žirečskými jezuity.

Projekt vznikl z podnětu sochaře Vladimíra Preclíka, který je autorem skulptury s názvem Katedrála prosby. Bohužel se dokončení projektu, na kterém se podíleli významní čeští sochaři s blízkým vztahem k východním Čechám, nedožil.

Názvy soch a jejich autoři:
Zvěstování – Daniel Klose
Vykoupení – Jan Hendrych
Rouška Veroniky – Stanislav Hanzík
Slza – Václav Fiala
Zázrak nanebevstoupení – Vojtěch Adamec
Hledač – Michal Šarše
Trnová koruna – Ellen Jilemnická
Krajina kříže – Čestmír Mudruňka
Katedrála prosby – Vladimír Preclík
Lásky bolest – Jiří Marek
Svatá rodina – Jan Koblasa
Brána naděje – Jaromíra Němcová
Světlo v temnotách – Ivan Jilemnický
Obelisk – Jiří Kačer
Pieta – Marius Kotrba

https://www.dvurkralove.cz/cs/tipy-na-vylety/naucne-stezky/krizova-cesta-21-stoleti-na-kuksu.html

1,4 km
Snadná

Body zájmu