S dětmi do Kuksu poznávat alegorie

S dětmi do Kuksu poznávat alegorie

Délka trasy tam a zpět 16 km
Celkové převýšení 60 m
Vhodné pro horská a trekkingová kola

Od mostu Jana Palacha jedeme, vedeni dopravními značkami cyklotrasy č. 24, do Žirče. Žireč byl kdysi samostatným městysem, dnes je místní částí Dvora Králové. Bývalý klášter s kostelem a zahradou je dnes postupně revitalizován. Byla zde jezuitská komenda. Dnes je to domov sv. Josefa, poskytující lidem s roztroušenou sklerozou plnohodnotný život. Ve Stanovicích máme možnost seznámit se sochařskými díly jak z období baroka, tak z 21. století, ale máme i možnost občerstvit se. Hned za mostem odbočením vlevo přijedeme do Šporkova mlýna, který je dnes restaurací. Po nabrání sil se vrátíme k mostu a jedeme po levém břehu Labe. Po 60 metrech si všimneme zajímavé baldachýnové kaple „Nejsvětější Trojice“, která je dokladem barokního umění. Je z dílny Matyáše Bernarda Brauna (*1684, +1738). Za posledním stavením obce je pískovcová skulptura, která nás upozorňuje, že  nesmíme minout odbočku krytou závorou, vedoucí do lomu, kde studenti kamenicko sochařské školy z Hořic vytvořili řadu soch. Můžeme srovnávat sochařskou tvorbu baroka a současnosti.

Po prohlídce děl v lomu se vrátíme na pěšinu a po ní podél Labe dojedeme do Kuksu k mostu. Již první pohled přes most nám dává tušit další kulturní zážitky. Před námi je Národní kulturní památka Hospital Kuks bývalý zaopatřovací ústav pro vysloužilé vojáky, se špitálem a konventem milosrdných bratří u Nejsvětější Trojice. Před levým i pravým křídlem hospitálu můžeme rozpoznávat alegorie Ctností a Neřestí, které jsou také z dílny Matyáše Bernarda Brauna.

Po shlédnutí soch a případné navštěvě hospitálu a barokní lékárny se vrátíme stejnou cestou, kterou jsme přijeli, do Stanovic. Při výjezdu na hlavní silnici uvidíme proti nám železniční viadukt. Pokud jím projedeme, dostaneme se do prostoru, kde je umístěna novodobá Křížová cesta života a utrpení, nazývaná též jako Cesta naděje a utrpení člověka.  Jedná se o soubor 15 soch vytvořených 15 umělci, kteří mají nějakou vazbu na Královéhradecký kraj. Soubor vznikl z popudu akademického sochaře Preclíka, který se dokončení nedočkal. Během realizace projektu zemřel.

Po louce, kde jsou sochy umístěny dojdeme k dalšímu viaduktu, kterým projedeme a  účelová komunikace nás dovede na silnici a po ní se vrátíme do Dvora Králové.

https://www.mudk.cz/cs/volny-cas-turistika/tipy-na-vylet/cyklotrasy/s-detmi-do-kuksu-poznavat-alegorie.html

8 km
Snadná

Body zájmu