Na Rozhlednu háj a Vlčí důl, Šumperk

Na Rozhlednu háj a Vlčí důl, Šumperk
Od centrální turistické orientace naproti staniční budově vyjdeme po modré značce západním směrem. Kolem autobusového nádraží se zástavbou dostaneme ke zbytkům městských hradeb. Krátkým stoupáním se kolem kostela dostaneme na náměstí. Na náměstí je radnice z roku 1911, postavená v romantizujícím historickém slohu, vedle ní barokní morový sloup. Na náměstí si můžeme povšimnout empírových domů z konce 18. až poloviny 19. století. Z náměstí sestoupíme na silnici, kde se dáme vlevo a dojdeme k restauraci Koruna. U ní přejdeme křižovatku a dostaneme se na ulici Bludovskou, která nás vyvede až za město. Zde pokračujeme cestou po vrstevnici severozápadním směrem kolem křížku a dojdeme na Zámeček, kde se můžeme občerstvit v nově postavené restauraci. Na pokraji lesa kříží naši cestu zelená značka. Pokračujeme dále po modré a svážnou cestou dojdeme na silnici v obci Bludov. Zde se dáme doleva a po krátké chvíli dojdeme k informačnímu místu Bludov, Pod lipami. Zde se v blízkém okolí nacházejí ukázky lidového stavitelství. Od informačního místa se dáme vpravo, projdeme zástavbou rodinných nových domků a vystoupáme na horizont, kde odbočíme z cesty vlevo a sestoupíme ke koupališti a hotelu s restaurací Vlčí důl. Od restaurace se dáme vlevo, jdeme lesní cestou zpočátku v údolí kolem potoka, později stoupáme až na zlom náhorní roviny k rozcestí na Zlatníku. Odtud jsou pěkné výhledy na masív Kralického Sněžníku. Zde opustíme modře značenou cestu a dáme se doprava po zelené značce, která nás po chvíli dovede ke kostelíčku Božího těla. Odtud po prohlídce pokračujeme lesní cestou vlevo. Po chvíli zeleně značená cesta prudce zabočí vpravo a chodníkem začneme stoupat na vrchol Háje (631 m). Z vrcholu Háje, který je nejoblíbenějším cílem příměstské turistiky ze Šumperka, je krásný pohled na město Šumperk a hřeben Hrubého Jeseníku. Po rozhledu z vrcholu sestupujeme zeleně značenou cestou do sedla U červeného kříže. V sedle se dáme vlevo a sestupujeme po žluté značce až na okraj města Šumperka, odkud po modře značené cestě dojdeme až do výchozího místa u železniční stanice v Šumperku. Na trase se setkáme s místním označením tzv. Šumperských okruhů (psaníčko - červený trojúhelník se spodním bílým trojúhelníkem).

Délka trasy:
17 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Šumperk-Zámeček-Bludov-Zlatník-kostelíček Božího těla-Háj-sedlo U červeného kříže-Šumperk

http://www.infosumperk.cz/dr-cs/888-turisticka-trasa-sumperk-zamecek-bludov-zlatnik-kostelicek-boziho-tela-haj-sedlo-u-cerveneho-krize-sumperk.html

17 km
Střední

Body zájmu