Tulinka, Šumperk

Tulinka, Šumperk
Od železniční stanice se vydáme severním směrem po zeleně značené cestě, která prochází zástavbou mimo střed města. Cesta nás dovede až k informačnímu místu Učňovská škola. Zde stoupáme lesní cestou kolem areálu Šumperského kotle, kde bývají každoročně pořádány závody sidecarů. Dojdeme na planinu k restauraci Koliba, odtud je pěkný výhled na Šumperk. Dále pokračujeme až na křižovatku turistických cest U Nových domků. Zde se setkáváme s místním značením Šumperských okruhů (červené psaníčko). Po odbočení vlevo projdeme asi 100 m k lesíku, kde odbočíme vpravo, projdeme lesíkem a jsme u informačního místa Tulinka. Zeleně značenou lesní cestou pokračujeme v mírném stoupání kolem městského lomu. Po chvíli opustíme lesní cestu a prudce stoupáme až na Městské skály (675 m). Vystoupíme na skaliska, kde je zřízen péčí odboru KČT Značkaři ze Šumperka altán. Po vyhlídce a občerstvení z vlastních zásob pokračujeme až k informačnímu místu Nad Skálami. Zde odbočíme vlevo a žlutě značenou cestou dojdeme až na vrchol bizarního skaliska Kokeš (511 m). Odtud se nám naskytne ještě jednou okouzlující pohled do údolí na Vikýřovice, Rapotín a hlavní hřeben Hrubého Jeseníku. Z vrcholu Kokeše sejdeme na lesní cestu a po červeném místním značení zabočíme ostře vlevo. Klesáme, přejdeme lesní cestu a vyjdeme spádnicí z lesa do polí nad Bratrušovskou střelnicí. Od lesa pokračujeme po travnaté cestě kolem stromořadí a křovisek až na silnici Šumperk - Hanušovice. Zde se dáme doprava po významové značce, která nás asi po 300 metrech zavede k bývalé vojenské střelnici, kde památník připomíná tragickou událost z konce 2. světové války.
31. 3. 1945 zde bylo na přímý rozkaz K. H. Franka zastřeleno 16 mladých vlastenců. Od památníku se vracíme vlevo po silnici až do Šumperka již bez turistického značení.

Délka trasy:
12 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Šumperk-Nové domky-Tulinka-Městské skály-Kokeš-Bratrušov střelnice-Šumperk

http://www.infosumperk.cz/dr-cs/842-turisticka-trasa-sumperk-nove-domky-tulinka-mestske-skaly-kokes-bratrusov-strelnice-sumperk.html

12 km
Snadná

Body zájmu