Procházka ze 13. do 21. století, Šumperk

Procházka ze 13. do 21. století, Šumperk
Prohlídkový okruh je zaměřen na historické jádro města prohlášené v roce 1991 Ministerstvem kultury ČR za městskou památkovou zónu. Prohlídka poskytuje seznámení s historií  Šumperka a s událostmi, které v průběhu století ovlivňovaly život  ve městě.  Hodinový okruh je zahájen na náměstí Míru a zahrnuje ukázku nejdůležitějších historických budov ve městě.
Návštěvníci se mohou projít po nejstarší dlažbě pocházející z dob Žerotínů, uvidí místo kde v roce 1669 vznikl ničivý požár, a bývalý zámek, kde se odehrály dvě důležité události v dějinách města. Průvodce nastíní i stručnou historii čarodějnických procesů. Prohlídka končí u morového sloupu u radnice, který poukazuje na další tragickou událost v dějinách města. Součástí okruhu je i prohlídka kostelů Zvěstování Panny Marie a sv. Jana Křtitele.

Délka trasy:
1 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
nám. Míru, Starobranská, Kostel zvěstování Panny Marie, Geschaderův dům, Zámek, Zámecká ulička, Kostelní nám., Hanácká, Valašská

1 km
Snadná

Body zájmu