Za dalekými výhledy na Kamenný vrch

Šumperk je výstavné historické město obklopené horami z nichž řada skýtá pěkné výhledy. My se vydáme k méně známému, ale zajímavému skalisku na Kamenném vrchu. Cesta k němu nás povede z podhůří přes rázovité vesničky Krásné a Hraběšice.

Itinerář:
Start: Šumperk – ŽST, silnice směr Jeseník
1)   rozc. U Jirsáka, vedlejší silnice směr Hraběšice
2)   rozc. Hraběšický potok, vedlejší silnice směr Nový Malín,
3)   Nový Malín, po silnici se zelenou KČT
4)   Nad Malínskou roklí, neznačená svážnice
5)   Pod Smrčníkem, zelená
6)   Hvězda, zpevněná svážnice a pak i žlutá
7)   rozc. Traťovka, silnička přes Hraběšice do Šumperka
Cíl: Šumperk – ŽST
 
Popis:
Pro jednodušší orientaci vyjíždíme od nádraží v Šumperku. Kousek jedeme po frekventované silnici směr Jeseník a hlídáme si odbočku na Hraběšice. Za ní už se rychle přeneseme z městské aglomerace do poklidné venkovské krajiny. Projedeme kolem vodní nádrže Krásné, která je v létě hojně využívaná ke koupání. V dolíku za ní zahneme vpravo a po silničce traverzujeme do Nového Malína. Cestou máme výhledy na Šumperk umístěný pod vrcholy Háje a hřebenu Městských skal. V Novém Malíně u kostela odbočíme vlevo a začneme zvolna stoupat  vzhůru obcí. Za ní stoupáme již výrazněji. Mineme místo kde zelená odbočuje do Malínského údolí a za chvíli také odbočíme vlevo na lesáckou svážnici, která nás dovede vytrvalým stoupáním až nahoru do sedla pod Kamenným vrchem. Ze sedla stoupáme po nezpevněné svážnici vzhůru k vrcholu. Těsně u skaliska necháme kola a vyšplháme si nahoru. Výhled je částečně zakrytý stromy, ale přesto je to velmi pěkné, působivé místo. Teď už budeme jen klesat. Ze sedla se držíme zelené, která nás svede po strmé cestě dolů k rozc. Hvězda. Zde je pěkné odpočívadlo a pod ním zpevněná svážnice, která nás dovede sjezdem až k rozcestníku Traťovka. Sjíždíme dolů po silničce a kocháme se pěknými výhledy na okolní krajinu i zajímavá stavení vHraběšicích, kde se můžeme i stylově občerstvit v hospodě U Jelena. Pak už jen sjedeme přes Krásné zpět do Šumperku, kde by jste neměli vynechat prohlídku historického centra.
 
Atraktivity na trase:
1) Šumperk  - město se rozkládá v malebném údolí řeky Desné, chráněné od severu masívem jesenických hřebenů. Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníky, protože leží na křižovatce cest, které vedou k nejvýznamnějším horským výchozím základnám - Skřítku, Červenohorskému sedlu, Ramzové a také k úpatí masivu Kralického Sněžníku. Šumperk byl založen ve 13. stol. jako správní centrum oblasti, kde se těžily drahé kovy. Postupně se jeho ekonomická síla začala opírat o řemesla, zejména textilní výrobu. Město bylo královským majetkem, často však zastavovaným nejpřednějším šlechtickým rodům. Na moderní podobě města se od 2. poloviny 19. století podíleli přední vídeňští architekti, jejichž díla nalezneme v nejrůznějších částech města. Pro svou výstavnost bylo tehdy město nazýváno malou "Vídní".  V posledních letech zde proběhla nákladná obnova památek, obytných domů a ulic, která výrazně změnila v minulosti zanedbanou historickou část Šumperka a vrátila sem plnohodnotný městský život. Šumperk se probudil do nové krásy. Jednou z nejdůležitějších historických památek města je bývalý klášterní kostel Zvěstování Panny Marie.. K nejvýznamnějším šumperským památkám patří také tzv. Geschaderův dům, kostel sv. Jana Křtitele, kostelík sv. Barbory, zbytky městských hradeb a městská radnice.
 
http://www.mavlast.cz/top-vylety.za-dalekymi-vyhledy-na-kamenny-vrch

27 km
Střední

Body zájmu