Jordán – Komora Dětská II Tábor

Dětská II., Jordán – Komora
Od restaurace Černá perla jedeme podél břehu Jordána ke křížení s hlavní silnici proti parkovacímu domu Centrum. Převedeme kolo, pod vzdušnou hrází nádrže sjedeme k vodopádu a napojíme se na stezku Tismenickým údolím. Ta nás přivede k řece Lužnici. Odbočíme kolmo vlevo, podjedeme obloukový most a ulicemi Bechyňská a Lužnická jedeme kolem Lužnice. Za restaurací Brusírna mírně doprava a po kvalitní asfaltové stezce stále podél řeky až do areálu odpočinkové zóny Komora (restaurace).
 
http://www.taborskemnakole.cz/detska-ii-jordan-komora/

6,5 km
Snadná

Body zájmu