Okolo strážních hradů nad Jizerou

Turnovsko: Okolo strážních hradů nad Jizerou
 
Český ráj
Středně náročný výlet, který vás zavede k pozůstatkům čtyř hradů a kolem Jizery, má délku 23 km. Okružní trasa vás dovede z Turnova na Frýdštejn, Malou Skálu a zpět do Turnova.
TURNOV, nám. Českého ráje – Dolánky, Dlaskův statek, vlak(2 km) – Drábovna (6 km) – Frýdštejn (9 km) – Vranov, Pantheon (11 km) – Malá Skála, Boučkův statek, vlak (12 km) – Zbirohy (14,5 km) – Zrcadlová koza (19,5 km) – náhon Jizery (21 km) – TURNOV, nám. Českého ráje (22,5 km)
S využitím vlaku lze výlet zkrátit či rozdělit na dvě části.
TURNOV – leží na křižovatce dávných obchodních stezek. Koncem 17. stol. zde začalo kamenářství, později se novým oborem stává výroba a zpracování skelné kompozice, napodobující drahé kameny. Z historických památek: novorenesanční radnice, děkanský kostel sv. Mikuláše, bývalý klášterní kostel sv. Františka z Assisi, novogotický kostel Narození P. Marie (jeden z největších neogotických kostelů v Evropě), původně románský kostelík sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích, zámek Hrubý Rohozec, turnovská synagoga – jedna z nejstarších dochovaných v Čechách, židovský hřbitov a Muzeum Českého ráje s historickými, etnografickými a geologickými sbírkami. Zajímavá je i Galerie Granát. Nedaleko je hrad Valdštejn či Dlaskův statek.
DOLÁNKY – část Turnova na severním okraji města při soutoku Jizery s Vazoveckým potokem. Možnost koupání, v létě občerstvení, parkoviště, půjčovna lodí.
DLASKŮV STATEK – bývalá svobodnická usedlost a rychta postavená r. 1716 – typická ukázka pojizerského domu. V objektu jsou stálé expozice a výstavy Muzea Českého ráje, vztahující se k venkovskému bydlení a zemědělskému nářadí.
DRÁBOVNA (Maloskalská) – menší pískovcové skalní město s romantickými zákoutími. Ve výklencích objeveny stopy osídlení z mladší doby kamenné. Skromné zbytky středověkého skalního hrádku.
FRÝDŠTEJN – zřícenina skalního hradu, jehož stavitel využil pískovcový ostroh vystupující ze skalní hráze. Nad ním ční okrouhlá věž. Byl založen v první polovině 14. stol. V r. 1892 koupil hrad od knížat Rohanů Okrašlovací spolek v Turnově. Tato pohádková kulisa posloužila filmařům, kteří zde natáčeli několik pohádek pro děti.
VRANOV – postaven kolem r. 1425 na úzkém skalním hřebenu jako téměř nedobytný strážní hrad. Už koncem 15. stol. opuštěn. V r. 1802 koupil maloskalské panství se zbytky hradu podnikatel Fr. Z. Römisch, na místě někdejší kaple vybudoval neogotický letohrádek, vysoko nad Jizerou zřídil vyhlídku a ve zbytcích hradu dal umístit množství náhrobků, pomníků, nápisů, kamenných uren a letopočtů připomínajících bájné i historické osobnosti a události. Upravenému areálu hradu se začalo říkat Pantheon.
MALÁ SKÁLA – obec na březích Jizery pod svahy Vranovského hřbetu a Sokola. Východisko výletů a středisko cestovního ruchu, možnost koupání v řece, půjčovny lodí, lanové parky, výběr občerstvení i ubytování, parkoviště, vlak, bus. V obci je řada statků pojizerského typu – nejznámější je Boučkův.
BOUČKŮV STATEK – roubená patrová budova se sedlovou střechou a vysokou členitou lomenicí na zděné části s letopočtem 1813. Je zde umístěna stálá expozice o historii Maloskalska a galerie výtvarných děl, v přízemí stylová hospoda. Sezónní i.
ZBIROHY – hrad asi z první pol. 14. stol., stával ve strmém terénu, ztěžujícím přístup a umožňujícím účinnou obranu. Pobořen v r. 1442. Z původního hradu se dochovaly zbytky zdiva obytných místností ve vnitřním hradu, sklepení a základy obranné věže, zbytek bašty a cisterna na vodu.
ZRCADLOVÁ KOZA – proslulá výletní restaurace, založená r. 1890, vyhledávaný cíl turnovských obyvatel a oblíbená zastávka turistů, cyklistů a vodáků. Obnovené odpočinkové místo s možností občerstvení, ubytování, půjčení lodí.
 
Zámek Hrubý Rohozec patří mezi dominanty a nejstarší stavební památky Turnovska. Byl založen ve 2. polovině 13. století a v minulosti byl několikrát přestavěn. Sloužil jako rodové sídlo Vartenberků, Krajířů a Desfoursů.
 
Zřícenina hradu Frýdštejn
Zachovalá zřícenina skalního hradu se vypíná nad údolím řeky Jizery. Tento typický strážní hrad je překrásnou dominantou Maloskalska.
 
Dlaskův statek
Dlaskův statek je typickou ukázkou pojizerského domu.
 
Muzeum Českého ráje, Turnov
Expozice Muzea Českého ráje skýtají jedinečnou příležitost k poznání Turnova a celého regionu. Od roku 1886 muzeum shromažďuje doklady o přírodním bohatství Českého ráje a jeho kulturních dějinách.
 
Zřícenina hradu Vranov - Pantheon
Na strmém skalním bradle, které se vypíná vysoko nad Jizerou, byl na počátku 15. století postaven jeden z posledních hradů této oblasti, Vranov.
 
Drábovna (Maloskalská)
Drábovnu charakterizuje mnoho romantických zákoutí s pískovcovými skalními městečky.
 
Galerie Granát, Turnov
Počátky expozice o výrobě uměleckého družstva Granát Turnov sahají do roku 1998 k 45. výročí vzniku a asi čtyři roky zpět k letním akcím Kámen a šperk v českém ráji pořádané v červenci.
 
Chrám Narození Panny Marie patří mezi největší novogotické chrámové stavby ve střední Evropě.
 
Kostel sv. Františka leží v horní části náměstí Českého ráje.
 
Kostel sv. Mikuláše, Turnov
Chrám sv. Mikuláše je nejstarším kostelem v historickém jádru města Turnova.
 
Maloskalská galerie - Boučkův statek
Boučkův statek je roubená patrová budova, která je nádhernou ukázkou lidové architektury. V objektu sídlí galerie výtvarných děl.
 
Synagoga Turnov
Turnovská synagoga pochází z roku 1719 a byla vystavěna z kamene uvnitř bloku domů židovské čtvrti.
 
Zřícenina hradu Zbirohy
Hrad Zbirohy stával vysoko nad Jizerou u vsi Rakousy, kde řeka vytváří veliký zákrut. Z původního hradu se dochovaly obytné místnosti pod severní zdí ve vnitřním hradu, sklepení a základy obranné věže.
 
Židovský hřbitov v Turnově
Židovský hřbitov v Sobotecké ulici v Turnově je jediným zachovalým židovským hřbitovem v semilském okrese.
 
Budova radnice v Turnově
Zachovaná renesanční radnice z roku 1527 tvoří dominantu jižní strany náměstí Českého ráje.
 
Kostel sv. Jana Křtitele, Turnov
Raně gotický kostel sv. Jana Křtitele leží na kraji města Turnova, v Nudvojovicích. Jedná se o nejstarší stavbu na Turnovsku, která pochází z přelomu 12. a 13. století.

http://www.infocentrum-turnov.cz/dr-cs/11164-turnovsko-okolo-straznich-hradu-nad-jizerou.html

22,5 km
Střední

Body zájmu