Zlínský kraj

Zlínský kraj
Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky a tvoří jej okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Kraj je svou rozlohou 3 963 km2 čtvrtým nejmenším krajem České republiky a zaujímá 5% její plochy.

Rozprostírá se ve východní části střední Moravy a východní okraj Zlínského kraje tvoří hranici se Slovenskou republikou. Na jihozápadě sousedí Zlínský kraj s krajem Jihomoravským, na severozápadě s krajem Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským.

Kraj má členitý, převážně kopcovitý charakter, tvořený pahorkatinami a vrchovinami. Nacházejí se zde dvě chráněné krajinné oblasti: Beskydy a Bílé Karpaty. Největším a nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Morava, do které se vlévá většina toků protékajících územím.

Intenzita využití území je rozdílná v závislosti na přírodních podmínkách. Z celkové výměry Zlínského kraje zaujímá téměř 50% zemědělská půda a 40% lesní půda. Nejvíce zemědělské půdy má okres Uherské Hradiště (58% výměry okresu), zcela opačné postavení má okres Vsetín, kde naopak téměř 55% celkové výměry okresu zabírá lesní půda.

Průmyslový potenciál Zlínského kraje tvoří především podniky zpracovatelského průmyslu. Zejména jde o podniky průmyslu kovodělného, dřevozpracujícího, elektrotechnického a textilního.

Na území Zlínského kraje žilo k 1.1.2016  584 676 obyvatel, což představuje 5,5% celkového počtu obyvatel České republiky. Hustota zalidnění 149 obyvatel/km2 významně převyšuje republikový průměr (133 obyvatel/km2). Vývoj věkového složení obyvatel je charakterizován zvyšujícím se podílem obyvatel v poproduktivním věku, přesto je věková struktura z ekonomického hlediska stále příznivá.

V kraji je celkem 307 obcí, z toho je 30 měst. Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými aglomeracemi jsou aglomerace Zlín-Otrokovice-Napajedla, v níž je koncentrováno přes 100 tisíc obyvatel, dále aglomerace Uherské Hradiště-Kunovice-Staré Město s téměř 40 tisíci obyvateli a konečně města Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí, z nichž každé má 25–30 tisíc obyvatel.

Zlínský kraj je oblíbenou turistickou oblastí, jeho atraktivita vyplývá z množství přírodních, kulturních a historických památek. Nikde jinde v České republice nelze najít oblast, která nabídne současně hory, zahradní architekturu, lázně, vinařská údolí, pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb, jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury. Skutečnost, že se zde setkávají tři národopisné celky – úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko – také výraznou měrou přispívá k originalitě kraje.

Kontakt
Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

+420 577 043 111
podatelna@kr-zlinsky.cz

https://www.kr-zlinsky.cz/

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
J. A . Bati 5520
761 90 Zlín

+420 577 043 900 - 903
info@vychodni-morava.cz

http://www.vychodni-morava.cz/#domu

14|15 BAŤŮV INSTITUT

Bánov

Beskydy CHKO

Bojkovice

Březová

Brumov-Bylnice

Buchlovice

Bystřice pod Hostýnem

Chropyně

Chvalčov

Dolní Bečva

Dolní Němčí

Francova Lhota

Holešov

Horní Bečva

Hošťálková

Hovězí

Hradčovice

Huslenky

Hutisko-Solanec

Jablůnka

Jalubí

Jarcová

Karolinka

Kostelany

Kroměříž

Lopeník

Loučka

Luhačovice

Modrá

Modrá

Nivnice

Nivnice

Nový Hrozenkov

Ostrožská Nová Ves

Polešovice

Prostřední Bečva

Pustevny

Rajnochovice

Roštín

Rožnov pod Radhoštěm

Růžďka

Rymice

Salaš

Seninka

Staré Město u Uherského Hradiště

Strání

Topolná

Uherské Hradiště

Uherský Brod

Valašská Bystřice

Valašské Klobouky

Valašské Meziříčí

Vážany

Velehrad

Velká Lhota

Velká Lhota

Velké Karlovice

Velké Těšany

Vizovice

Vlčnov

Vsetín

Zdounky

Zdounky

Zlín