Soběslav

Historické jádro města je památkovou rezervací. Za zmínku stojí kostely sv. Petra a Pavla, sv. Víta a barokní mariánský sloup. K návštěvěvybízí též Blatské muzeum.

Město Soběslav se rozkládá na soutoku Lužnice a Černovického potoka 18 km jižně od Tábora. Již od 2. pol. 13. století bylo významným opěrným bodem Rožmberků a s historií jejich rodu je úzce spjato. Dominantou sobě slavského náměstí je hodnotný dvoulodní kostel sv. Petra a Pavla, renesančně přestavěná radnice a ně kolik domů renesančního charakteru. Jsou to např. Smrčků v a Rožmberský dům, ve kterých je dnes umístě no Národopisné muzeum sobě slavských blat a Příroda Táborska. V blízkosti náměstí se nachází gotický kostel sv. Víta dochovaný téměř v nezměněné podobě. K dalším církevním stavbám Soběslavi patří např. raně barokní kostel sv. Marka z pol. 17.století. Z původního hradu založeného již ve 13. století se dochovala válcová věž Hláska. Město Soběslav leží na hlavním železničním a silničním tahu spojujícím Tábor a České Budějovice.

Lidovou architekturou

Selské Baroko, Soběslav