Prachatice - Brána Šumavy

Jméno města (původní osady) je odvozeno z osobního jména šlechtice Prachaty a bylo používáno ve významu „ves lidí Prachatových, či podle prahu osídleného území (dříve byl dál za Prachaticemi jen prales)“[2]. Ve spojení „Prahaticih via“ bylo jméno osady poprvé uvedeno ve sporné listině krále Vratislava II. z roku 1088.

Geografie
Prachatice se nacházejí v Šumavském podhůří, na jižním úpatí hory Libín v nadmořské výšce 561 m. Mají chráněnou polohu v kotlině protékáné Živným potokem a uzavřené ze západu hřebenem Libínské hornatiny, z východu hřebenem Žernovické vrchoviny.

Podnebí
Prachatice náleží do mírně teplého klimatického okrsku. Masív Libínu je charakteristický občasným fénovým prouděním a okolí města je ve srovnání s hlavním hřebenem Šumavy více ve srážkovém stínu.

Historie
Prachatice vznikly jako trhová osada v 11. století. O několik století později již to bylo vzkvétající a obchodující středověké město, žili zde převážně Němci. Největší rozmach nastal v 16. století, vznikla stará radnice, dokončilo se opevnění, přestavěn byl i původní gotický kostel ze 14. století. Koncem 16. století zde měl své alchymistické dílny Vilém z Rožmberka. Třicetiletá válka a ztráta privilegií přinesly úpadek a donutily obyvatelstvo města přeorientovat se na zpracovávání dřeva. V roce 1938 se staly pohraničním sudetským městem, které připadlo Německu. Od roku 1981 je v centru zřízena Městská památková rezervace.

Pamětihodnosti:
Prachatice kolem roku 1900
Kostel svatého Jakuba
Městské hradby
Městská brána
Stará radnice
Nová radnice
Rumpálův dům
Bozkovského dům
Sitrův dům
Heydlův dům
Husův dům
Knížecí dům
Muzeum krajky
Přírodní rezervace Libín
Přírodní památka Irův dvůr
Přírodní památka Upolíny
Přírodní památka Žižkova skalka

Památné stromy:
Prachatický břečťan
Prachatický liliovník
Prachatický jilm

http://www.prachatice.eu/

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasaIn-Line

Architekturou J. Bursy, Prachatice

in-line ve Sportovních zařízení

K Husově lípě

Ke Křišťanovickému rybníku

Kolem Prachatic

Na Libínskou rozhlednu

Na zámek Kratochvíle

Na zříceninu hradu Helfenburk

Prachatické Hradby

S panem Husem do Prachatic

Za zbytky kláštera

Body zájmu

Turistické cíle