Klecany

Město Klecany leží přibližně 8 km od severního okraje Prahy, ve svahu na pravém břehu Vltavy. Na katastru Klecan byla objevena poměrně rozsáhlá archeologická naleziště. Bližší informace k tomuto tématu najdete v článcích: Nálezy středověkých hrobů, Pohřebiště Klecany I a Pohřebiště Klecany II . Nejstarší písemná zmínka o Klecanech pochází z r. 1316. V době, kdy byla ves Klecany v držení Zikmunda Hromady z Boršic, povýšil král Vladislav II. r. 1507 Klecany na městečko s právem popravy, konání trhů a povolením, aby se zde usazovali řemeslníci. V 16. století se majitelé Klecan poměrně rychle střídali. V této době se však již začínají objevovat první písemné zmínky o klecanském zámku. Roku 1613 se stává majitelem klecanského panství Radslav z Vřesovic a od r. 1616 se Klecany dostávají do držení Anny Fürstenberkové, rozené z Lobkowic, která je r. 1654 oddělila od svých držav a samostatně prodala Kryštofovi Popelovi z Lobkowic - Adamu Matyášovi z Trautmannsdorfu. Dalším majitelem je od roku 1691 Václav Vojtěch ze Šternberka. Náklady na dostavbu zámku přesáhly finanční možnosti majitele a tak zámek přechází do vlastnictví věřitelů, od nichž ho roku 1727 kupují Clam-Gallasové. Ti zámek prodávají bývalému nájemci nelahozevského panství Janu Woborzilovi, jehož rodina vlastní zámek do roku 1847, kdy ho koupil cukrovarník, Antonín Balle. V letech 1876 až 1884 působil v Klecanech katolický kněz a spisovatel Václav Beneš Třebízský. Posledním majitelem zámku této éry byl od r. 1892 Jindřich Benies. V r. 1942 byl zámek prodán organizaci Hitlerjugend a r. 1944 zámek i přilehlé letiště obsadila německá vojska. Po r. 1945 sídlila v zámku Ústřední škola Československého svazu mládeže a od roku 1950 až do r. 1990 zde působila Československá lidová armáda. Ze správy Ministerstva obrany přešel zámek do majetku obce. V roce 1992 byl zámek i s parkem prodán soukromé firmě, v důsledku čehož v letech 1990 až 2003 došlo ke značné devastaci celého objektu. V roce 2003 byl zámek prodán současnému majiteli, který provedl rekonstrukci a opravu celé budovy, přičemž zachoval původní vzhled zámku. Zámek není veřejnosti přístupný. Vlivem různých historických změn byly Klecany obcí až do roku 1994, kdy předseda poslanecké sněmovny s účinností od 1. července určil Klecany městem. Od r. 1997 mají Klecany vlastní znak a prapor. V r. 2002 zasáhla Klecany v lokalitě Klecánky ničivá povodeň.

http://www.mu-klecany.cz/web/cs/mesto-klecany/mesto-klecany-uvod

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasaIn-Line

Klecany – Zdiby

Klecany - Letňany

Klecany – Bohnice

Klecany – Bohnice

Klecany – Čimice I

Klecany – Čimice II

Klecany – Kralupy nad Vltavou

Klecany – Praha Holešovice

Klecany – Troja

Křížem krážem šumným městem, Klecany

Přírodní park Dolní Povltaví, Klecany

Roztocký okruh varianta 1, Roztoky

Skalní výhled na Klecanský jez, Klecany

Z Roztok do Brandejsa, Roztoky

Z Roztok do Kralup nad Vltavou, Roztoky

Z Roztok do Kralup nad Vltavou, Roztoky

Za máslovou Historií, Klecany

Ze zámku na zámek, Klecany