Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Městský úřad:

Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01

Telefon: 326 909 111

E-mail: epodatelna@brandysko.cz

https://www.brandysko.cz/

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, město dvou měst

Město, rozložené po obou březích řeky Labe v těsné blízkosti pražské aglomerace, je přirozeným regionálním centrem ve středním Polabí. Historický význam obou měst, jejichž sloučením v jeden správní celek město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav roku 1960 vzniklo, se odráží i v současném politicko-správním uspořádání a v pověření Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav výkonem státní správy pro oblast okresu Prahy-východ.

Brandýs nad Labem je spojen s císařskými a královskými tradicemi českých zemí a stejnojmenný zámek v jeho centru, jedna z nejvýznamnějších renesančních památek středních Čech je pevně spjat s hlavním proudem českých dějin. Stará Boleslav je místem počátků české státnosti a staroboleslavské chrámy, zasvěcené křesťanské tradici svatováclavské a mariánské, mají statut národních kulturních památek. Město je obklopeno lužními lesy a vodními plochami vhodnými pro rekreaci, je oblíbeno jako výletní destinace a nabízí řadu příležitostí ke sportování a cykloturistice.

Ve městě Brandýs nad Labem najdeme řadu významných památek. Z doby gotiky je to například kostel sv. Vavřince s dochovanou freskovou výzdobou ze 14. století  a později barokně přestavěný kostel sv. Petra. Významnou renesanční stavbou je kostel Obrácení sv. Pavla, postavený v letech 1541 – 1542 milánským stavitelem Matteo Borgorellim, původně jako modlitebna Jednoty bratrské. Nesmírně cennou, plně dochovanou renesanční stavbou je také podzámecký most z roku 1603, jeden z nejstarších kamenných mostů v Čechách, těsně přiléhající k mlýnu, který v téže době se svými jedenácti moučnými koly patřil k největším v Čechách. Z bohatých časů renesance se na náměstí dochovala původní radnice a některé obytné domy, mezi nimi tzv. dům Valdštejnský a také Arnoldinovský č. p. 97, kde je umístěno dnešní Oblastní muzeum, a nedaleko náměstí velmi pozoruhodná katovna, zdobená sgrafity.K významným stavbám baroka v Brandýse nad Labem patří děkanství a zvonice z roku 1773 u kostela Obrácení sv. Pavla se sousoším sv. Jana Nepomuckého, sem přeneseným v roce 1918 z náměstí. Zcela neopakovatelnou stavbou je barokní zámecký pivovar, jediný známý objekt průmyslového charakteru stavěný Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem, který svou velkorysou architekturou nezapře dvorního stavitele paláců a chrámů a důstojně doplňuje brandýský zámecký okrsek.Od poloviny 16. století se začali ve městě usazovat židé a roku 1568 tedy byl na místě bývalého hliniště založen židovský hřbitov, který je se svými náhrobky z druhé poloviny 16. století jedním z nejstarších židovských hřbitovů v Čechách.V 18. a 19. století vznikaly i v tomto městě manufaktury a továrny. Nejvýznamnějším brandýským podnikem té doby byla Melicharova továrna na zemědělské stroje s pobočkami v mnoha evropských zemích a úspěšná svými exporty i na americkém kontinentě.

Stará Boleslav

Stará Boleslav, jejíž tři hlavní kostely byly prohlášeny národními kulturními památkami, nabízí řadu dalších pozoruhodností. Velký ctitel knížete sv. Václava, císař Karel IV., který v kraji často pobýval na honitbách kolem nedaleké Toušeně,  nechal obehnat Starou Boleslav novou kamennou zdí a zbudoval dvě vstupní brány, z nichž jedna se dodnes dochovala. O mnohem starší kamenné zdi, stavěné už Boleslavem I. dle římského způsobu, se zmiňuje  kronikář Kosmas. Pochybnosti historiků o věrohodnosti této informace vyvrátil archeologický průzkum, který ve Staré Boleslavi probíhal v roce 1992 a který objevil základy tohoto zdiva v děkanské zahradě.Temným obdobím pro Starou Boleslav byly husitské války, kdy většina staveb včetně kostela sv. Václava a boleslavského hradu byla vypálena a velké škody napáchala zde, podobně jako v Brandýse, třicetiletá válka, kdy bylo také Paladium ukradeno a navráceno zpět zásluhou císaře Ferdinanda III. roku 1638 v rámci velké poutní slavnosti.Z barokní Staré Boleslavi jsou zvlášť zajímavé kanovnické domy z let 1733 – 1770, bývalé proboštství postavené podle návrhu K. I. Dientzenhofera, dále děkanství postavené Filipem Spannbruckerem v letech 1710 – 1712, kaple blahoslaveného Podivena z roku 1738 také zřejmě dle Dientzenhofera návrhu, Jezuitská rezidence z konce 17. století a císařský zájezdní hostinec Slovanský dvůr.V důsledku tereziánských a josefínských reforem se začala Stará Boleslav rozrůstat, byla však znovu stižena válečnými útrapami. Za prusko – rakouské války v roce 1757 lehla část Staré Boleslavi popelem a přímo u kostela Nanebevzetí Panny Marie byla svedena bitva, při níž padl pruský generál von Wartenberg. Byl pochován v kryptě kostela a na památku bitvy byla do jeho vnější fasády zazděna dělová koule.Roku 1820 byl nedaleko města objeven pramen s minerální vodou, který se stal základem lázní Houštka. Lesopark a lázně Houštka jsou spojeny s osobou císaře Františka I., jehož návštěvu tu připomíná empirový sloup, i habsburského arcivévody Karla Salvátora, který tu vybudoval velký lázeňský dům. V roce 1874 byla za obcí položena důležitá železniční trať směr Děčín. V roce 1898 pak Stará Boleslav obdržela titul města a v roce 1911 slavnostně otevírala svou novou radnici za přítomnosti arcivévodského páru Karla Habsburského a Zity Bourbon-Parmské.

Největší akce města

Národní svatováclavská pouť

Národní svatováclavská pouť svým prvním ročníkem v roce 2003 navázala na staleté tradice velkých staroboleslavských poutí a slavností svatováclavského milénia v roce 1929. Poutní slavnost, konaná v centru Staré Boleslavi každoročně 28. září, se stala hlavní událostí státního svátku Dne české státnosti. 

Audience u císaře Karla I.

Audience u císaře Karla I. je od roku 2003 již tradiční, každoroční historickou akcí, při níž si město i zámek Brandýs nad Labem připomínají svoji slavnou minulost, spjatou s hlavním proudem českých dějin, s královskou tradicí zemí Koruny svatováclavské a s panovnickým rodem Habsbursko-Lotrinským od roku 1547 až do roku 1918, kdy zámek patřil poslednímu císaři středoevropské monarchie a českému králi, blahoslavenému Karlu I.

Další akce pořádané městem:

Zámecké putování pro děti

Vánoce na zámku

Velikonoce na zámku

Zámecké nokturno

Sportovec roku

Tajemství zaniklých řemesel

Polabský Montmartre

Masopust

Zámecká noc

Sraz veteránů

Městský běh

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasa

ČeskOOkolo

Naučná stezka „Krajinou Rudolfa II."

Polabská stezka

Poutní cesta Blaník-Říp

Svatojakubská cesta

Body zájmu

Turistické cíle