Šumava CHKO

Chráněná krajinná oblast Šumava byla vyhlášena Ministerstvem školství a kultury 27. prosince 1963 na rozloze 168 654 ha. V roce 1975 Ministerstvo kultury ČSR upravilo podmínky ochrany přírody v tomto území. V březnu roku 1991 vyhlásila vláda ČR Národní park Šumava uvnitř dosavadní CHKO. Tím se vlastně CHKO stala ochrannou zónou Národního parku a zároveň spravuje i další nejcennější partie Šumavy - jako je Královský hvozd s Černým a Čertovým jezerem a Boubín, které se rozhodnutím politiků do národního parku Šumava nedostaly. Organizačně je správa CHKO začleněna do správy Národního parku, což je pro společnou provázanost činnosti výhodné. Jednotlivá pracoviště CHKO jsou v Nýrsku, Kašperských Horách, Vimperku a Horní Plané, hlavním sídlem správy CHKO je Sušice. CHKO Šumava podobně jako Přírodní park Bavorský les chrání kulturně vysoce hodnotnou krajinu, kde se ochrana přírody prolíná s lidskými aktivitami. Rozdíl je v tom, že CHKO disponuje většími, v zákonech zakotvenými pravomocemi, zatímco Bavorský přírodní park pracuje více na základě dobrovolnosti a občanského uvědomění.

více na:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C5%A0umava

VšeNaučná trasaTuristická trasa

Borová Lada - Šumava

Boubínský prales - Šumava

Brčálník - Šumava

Cestou zlatokopů, Šumava

Churáňov, Šumava

Farmářská stezka - Šumava

Hamižná - Šumava delší

Hamižná - Šumava kratší

Hamry - Úhlavský luh, Šumava

historie obce Špičák - Šumava

Hornovltavické pastviny - Šumava

Javorník - delší varianta, Šumava

Javorník - kratší varianta, Šumava

Kašperské Hory-Obří Hrad, Šumava

Lesnická, Šumava

Na soutoku - Šumava

Naučná stezka ADALBERTA STIFTERA , Šumava

Naučná stezka ALEJ SMÍŘENÍ - Šumava

Naučná stezka strážců hranice - Šumava

Nýrsko - Šumava

Po stopách středověkého dolování zlata,Šumava

Špičák, Šumava

Svatý Tomáš - Šumava

Utajená obrana "Železné opony", Šumava