Náchod

Město Náchod
Město Náchod (346 m n.m.) se rozkládá na obou březích řeky Metuje. Bylo založeno v r. 1254 a je přirozeným historickým, turistickým, správním a průmyslovým centrem celé oblasti od vstupní "Branky" až po Broumovský výběžek.

V samotném centru města se nachází celá řada historických staveb - renesanční zámek s francouzskou zahradou, gotický kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí , stará barokní radnice, nová novorenesanční radnice, budova poštovního úřadu a další. Náchod je rodištěm českého spisovatele a exilového vydavatele Josefa Škvoreckého (nar. 1924), dramatika a satirika Vratislava Blažka (1925-1973). K městu se vztahují díla Aloise Jiráska "Skaláci", "Na dvoře vévodském", "U nás" atd. Ve městě je regionální muzeum a galerie výtvarného umění.

Náchod je hraniční město s přímou vazbou na polskou Kudowu Zdrój a další příhraniční polská lázeňská města Duszniki Zdrój a Polanica Zdrój.

Kontakt
Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Tel.: +420 491 405 111
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

Tel.: +420 491 426 060, +420 778 411 680
E-mail: infocentrum@mestonachod.cz

https://www.mestonachod.cz/

Fotografie a texty poskytlo město Náchod

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasa

Cyklotrasa B. Němcové, Náchod

Cyklotrasa T. G. Masaryka, Náchod

Naučná stezka „Po opevnění Běloves“

Procházka po stopách Josefa Škvoreckého

Toulky Kladským pomezím okolím Náchoda

Za Černou paní, Náchod

Za tajemnými obyvateli Pekelského údolí

Body zájmu

Turistické cíle