Zlaté Hory

Malé městečko v Olomouckém kraji. Z města vede lokální železniční trať, která se napojuje na trať do Jeseníka. Jedná se o turisticky atraktivní město a významné poutní místo.

VšeNaučná trasaLyžařská trasa

Malý okruh na Rejvízu

Naučná stezka Rejvíz

NS Údolí ztracených štol

NS Údolím lapků z Drakova

Okruh na Rejvízu

Přes Rejvíz do Zlatých Hor

Údolská hornická naučná stezka

Zlatohorská hornická NS

Body zájmu

Turistické cíle