Broumov

Město Broumov
Město Broumov je více než sedm století správním, hospodářským a kulturním střediskem Broumovské kotliny. Broumov vznikl jako osada roku 1171 na stezce vedoucí z Čech do Kladska. Kulturní historii Broumova určilo působení benediktinského řádu a také prosperující soukenická výroba orientovaná na vývoz. Textilní průmysl má na Broumovsku své místo dodnes – podnik Veba oslavil v roce 2009 60 let existence své značky. Vzhledem k působení benediktinského řádu je Broumovsko bohatší o sakrální památky z dílny Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Turisté mohou obdivovat historické jádro města Broumova, které je na seznamu chráněných památek jako městská památková zóna. Má půdorys tzv. slezského typu – dvě hlavní ulice, které se sbíhají u Horní a Dolní brány a procházejí zastavěným prostore. Vymezují tak náměstí (velké a malé) lemované měšťanskými domy. Tyto domy se dochovaly na středověkých parcelách. Konečný vzhled však vychází z empíru a historizujících slohů 19. století. Na náměstí se nachází Stará radnice sloužící již od 13. století jako fojtův dům. Od roku 1419 jedna z nejstarších radnic v českých poddanských městech. Celkovou přestavbou prošla radnice roku 1838 a poslední úpravy byly dokončeny roku 1994. Dominantou náměstí je barokní Mariánský sloup vytesaný z jednoho kusu kamene. Sloup pochází z dílny Jana Brokofa a na jeho vrcholu je socha Madony s Ježíškem. Do dnešní doby se dochovaly také pozůstatky městských hradeb a parkánů – části hradebních zdí u KD Střelnice, hradební věž, schodiště k předměstí s názvem Hladomorna (v současnosti rekonstruované vyhlídkové místo ve městě) a na západní straně města věž vestavěná do budovy dnešního farního úřadu.

Kontakt
KULTURA A INFOCENTRUM
Org. složka Města Broumova
Mírové náměstí 105
550 01 Broumov

+420 491 524 168
info@broumov.net

https://www.broumov-mesto.cz/

Fotografie vytvořil Oldřich Jenka.

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasa

BROUMOV – HVĚZDA V BROUMOVSKÝCH STĚNÁCH

BROUMOVSKÝ QUEST I.

BROUMOVSKÝ QUEST II.

Do skal a za vyhlídkami Broumovských stěn

KŘINICKÁ NAUČNÁ STEZKA

MĚSTSKÁ PĚŠÍ TRASA, BROUMOV

NAUČNÁ STEZKA LOM ROŽMITÁL

Okolím Broumovských stěn

V srdci Javořích hor

Vyhlídková trasa okolo Stěn

Body zájmu

Turistické cíle