Roztoky

Roztoky, které se nacházejí u Prahy, mají k 1. 1. 2015  8.123 obyvatel, zaujímají rozlohu 819 hektarů a jsou tvořeny dvěma katastrálními územími (Roztoky, 537 ha, a Žalov, 282 ha). Statistické údaje prozrazují například ještě to, že podíl žen tvoří 51 % a že průměrný věk roztockých občanů je 39,5 roku.

Ale statistiky se velmi rychle mění. Kdo neviděl Roztoky několik let, stěží by je poznával. Novou dominantou v sousedství kostela a radnice se stal v roce 2003 dům s pečovatelskou službou (26 bytů) a obytný blok Na Ostrohu situovaný nad roztockou serpentinu. Město dokončilo největší investici své novodobé historie, čistírnu odpadních vod s kapacitou 20 tisíc ekvivalentních obyvatel, která zčásti slouží i k dočišťování odpadních vod "penicilínky", nyní VUAB Pharma a.s. Rozsáhlá vilová zástavba v lokalitách Solníky, Panenská I a II a Na Dubečnici mění vzhled celého města. V horizontu několika let Roztoky dosáhnou 9 až10 tisíc obyvatel. Zcela novou tvář dostalo i ústřední roztocké Tyršovo náměstí a z prostředků Středočeského kraje byla vystavěna i nová přístupová silnice od Prahy, která vede mezi tratí a Vltavou a podjezdem navazuje na serpentinu. S růstem počtu obyvatel a hlavně s větším a větším počtem mladých rodin s dětmi mají Roztoky a jejich občané specifické potřeby. V roce 2011 byla postavena a otevřena nová budova mateřské školy pro 50 dětí. V roce 2014 byla dokončena dostavba základní školy (viz studie na obrázku), která zahrnuje celé nové křídlo s deseti učebnami, kabinety a především s tělocvičnou a multifunkčním sálem.

Roztoky ale mají víc než bohatou historii. Součástí Roztok je i Levý Hradec, první křesťanské sídlo v Čechách, a mnoho dalších pamětihodností. V průběhu roku se zde také koná spousta zajímavých a již tradičních akcí.

http://www.roztoky.cz/o-meste

Adresa:
Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

telefon (ústředna): 220 400 211
e-mail: mu@roztoky.cz
webmaster: mu@roztoky.cz
Odraz: odraz@roztoky.cz

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasa

Cesta na Přední Kopaninu, Roztoky

Na hrad Okoř, Roztoky

Na hrad Okoř, Roztoky

NS Levý Hradec, Roztoky

Přes Okoř k rotundě, Roztoky

Roztocký okruh varianta 1, Roztoky

Roztocký okruh varianta 2, Roztoky

Roztoky - Budovec

Roztoky - Kobylisy

Roztoky - Žalov

Trojský zámek a ZOO, Roztoky

Z Levého na Pravý Hradec, Roztoky

Z Roztok do Brandejsa, Roztoky

Z Roztok do Kralup nad Vltavou, Roztoky

Z Roztok do Kralup nad Vltavou, Roztoky

Z Úholiček do Roztok a zpět, Úholičky