Oblastní galerie Liberec

Oblastní galerie v Liberci
Oblastní galerie v Liberci byla založena v roce 1953 admnistrativním oddělením ze Severočeského muzea. Jedná se o jedinou sbírkotvornou galerii v Libereckém kraji. Její sbírky výtvarného umění zahrnují přes 21 000 uměleckých děl, což Oblastní galerii řadí mezi pět největších galerií v České republice. Kromě stálých expozic v galerii najdete krátkodobé výstavy, galerie pořádá výtvarné kurzy pro dospělé, výtvarné dílny pro děti, doprovodné programy pro školy, komentované prohlídky, přednášky...

Stálé expozice
Na vlnách umění (výtvarné umění v českých zemích)
Heinrich von Liebieg, sběratel a mecenáš (francouzské, německé a rakouské malířství 19. století)
Zlatý věk nizozemského malířství
Historie lázní a galerie
Buď v obraze (interaktivní expozice)

Otevírací doba
Pondělí zavřeno
Úterý 10–17 hodin
Středa 10–17 hodin
Čtvrtek 10–19 hodin (vstup zdarma)
Pátek 10–17 hodin
Sobota 10–17 hodin
Neděle 10–17 hodin

Vstupné
Základní 80 Kč
Snížené 40 Kč
Rodinné 160 Kč

Doprovodný program 20 Kč/žák

Každý čtvrtek vstup zdarma.

Kontakt
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec
+420 485 106 325

https://www.ogl.cz/