Brněnský sedmnáctý, Brno

Název:
Brněnský sedmnáctý

Místo konání:   
náměstí Svobody, Brno

Datum konání:
17.11.2019

Popis akce:
V neděli 17. listopadu 2019 si připomeneme 30 let od Sametové revoluce a oslavíme stejně dlouhé období svobody, kterou naše republika získala. I když se každý den probouzíme ve svobodné zemi, můžeme dávat plně najevo své názory a rozhodovat o svém konání, svoboda nemusí nutně být samozřejmostí. Stačí sledovat dění v ostatních zemích světa, všímat si kroků vrcholných představitelů států a mělo by nám všem být jasné, že bez aktivní občanské společnosti se demokracie může potichu ubírat záhadnými směry. My, studenti brněnských vysokých škol, nechceme pouze přihlížet, chceme se aktivně zapojit do současného dění a přispět svou troškou do mlýna zodpovědné společnosti.

Již potřetí jsme pro nás všechny připravili oslavu svobody a společné připomenutí si odvahy našich předchůdců, kterou před 30 i 80 lety projevili. Srdečně vás zveme na Brněnský sedmnáctý! Potkáme se v neděli 17. listopadu na náměstí Svobody.

https://www.brnensky17.cz/