Adventní trhy pod Rumpálem, Strakonický hrad

Název:
Adventní trhy pod Rumpálem

Místo konání:
Strakonický hrad

Datum konání:
7. - 9. 12. 2018

Popis akce:
Letošní ročník Adventních trhů pod Rumpálem je připraven za podpory sdružení JIHOČESKÁ SILVA NORTICA – PROJEKTU PAMÁTKY ŽIJÍ.

V programu jsme pro vás připravili několik novinek.

PÁTEK 7. 12. 2018
Hlavní program (II. hradní nádvoří)
15.00 hod. Zahájení trubači ZUŠ Strakonice
15.15 hod. Pěvecký sbor ZŠ Čelakovského, sdružení Mág a Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé Strakonice
16.00 hod. Blatenští dudáci ZUŠ Blatná
17.00 hod. Vypouštění balónků – přání Ježíškovi
17.15 hod. Babský sbor z Poříčí
18.00 hod. Prácheňský soubor písní a tanců
18.30 hod. Smíšený sbor Hlasoň
19:00 hod. KONCERT MARTINY KOCIÁNOVÉ A KATEŘINY ENGLICHOVÉ - v kostele sv. Prokopa

Hlavní program (III. hradní nádvoří)
15.00 – 19.00 hod. ČESKÉ VÁNOCE – Společenský sál Šmidingerovy knihovny
15.00 – 19.00 hod. Historické atrakce pro děti Al Rašíd

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA – ODDĚLENÍ PRO DĚTI
16.00 hod. Šnofonius a Mordulína – Literárně dramatický obor ZUŠ Strakonice
17.30 hod. Divadelní workshop
15.00 – 19.00 hod. tržnice

SOBOTA 8. 12. 2018
Hlavní program (II. hradní nádvoří)
10.00 hod. Dětský pěvecký sbor ZŠ Dukelská BONA FIDE
10.30 hod. Pošumavská dudácká muzika
11.00 hod Dětský pěvecký sbor ZŠ Čestice
12:00 hod. Dětský pěvecký sbor ZŠ Poděbradova
13.00 hod. Dudácká muzika pod Rumpálem
14.00 hod. Nektarka
15.00 hod. Malá dudácká muzika ZUŠ Strakonice
16.00 hod. Mladá dudácká muzika
16:30 hod. Piánko
17.30 hod. Příchod sv. Mikuláše
(Vybírání dárečků pro Mikuláše 8.12. od 15:00 do 17:00 hod. PODATELNA KANCELÁŘE MUZEA)

Hlavní program (III. hradní nádvoří)
14.00 – 17.00 hod. Otevření bran pekelných
(Skupina historického šermu Markýz ze Strakonic)
10.00 – 18.00 hod. ČESKÉ VÁNOCE – Společenský sál Šmidingerovy knihovny
10.00 – 18.00 hod. Historické atrakce pro děti Al Rašíd

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA – ODDĚLENÍ PRO DĚTI :
11.00 hod. Divadelní workshop
13.00 hod. Divadlo Nitka – Narození Ježíška
10.00 – 18.00 hod. tržnice

NEDĚLE 9. 12. 2018
Hlavní program (II. hradní nádvoří)
10.00 hod.Dětský pěvecký sbor ZŠ Štěkeň
10.30 hod.Dětský pěvecký sbor ZŠ Volenice
11.00 hod. Dětský folklorní soubor Prácheňáček
11.30 hod. Hudební škola Yamaha při ZŠ Povážská
13.00 hod. Dětský pěvecký sbor ZUŠ Volyně
14.00 hod. Ukončení trhů

Hlavní program (III. hradní nádvoří)
10.00 – 14.00 hod. ŽIVÝ BETLÉM - SHŠ Vendetta Strakonice
10.00 – 14.00 hod. ČESKÉ VÁNOCE – Společenský sál Šmidingerovy knihovny
10.00 – 14.00 hod. Ukončení

https://www.muzeum-st.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/prehled-2018/adventni-trhy-pod-rumpalem/