Expozice historie města Dvora Králové n/L

Název:
Expozice historie města Dvora Králové nad Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku

Místo konání:
Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem

Popis Akce:
Hlavní budova městského muzea
vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem otevřelo stálou expozici věnovanou historii města a textilnímu průmyslu na Královédvorsku. První místnost nové expozice je věnovaná nejvýznamnějším momentům v dějinách města.
 V dalších třech místnostech mají návštěvníci možnost nahlédnout do dějin textilu v našem městě. Podívají se do rytecké dílny, poznají technologické postupy textilního tisku, dozvědí se o historii textilních továren ve Dvoře Králové nad Labem, i to jaké jsou současné textilní továrny.
Poslední místnost nové expozice nese název „Tak jde čas“. Je věnovaná historii města ve 20. století. Na předmětech denní potřeby, jako jsou skleničky, platidla, hračky nebo fotoaparáty, mohou návštěvníci pozorovat jejich proměnu v čase. Přelomovými událostmi v dějinách města, pak provedou novinové články a filmy.
Expozice je složena především z předmětů pocházejících ze sbírek městského muzea, doplněných předměty ze soukromých sbírek, ale také ze zápůjčky z Muzea textilu v České Skalici.

http://www.muzeumdk.cz/stale-expozice/expozice-historie-mesta-dvora-kralove-nad-labem-a-textilniho-prumyslu-na-kralovedvorsku/