Klášterní hudební slavnosti

Klášterní hudební slavnosti

1.7 - 29.9.2020

8 měst v Olomouckém kraji

Festival Klášterní hudební slavnosti je mezinárodní hudební festival s dvanáctiletou tradicí, který svou vysokou dramaturgickou a uměleckou úrovní zaujímá místo jednoho z nejvýznamnějších a nejzajímavějších hudebních festivalů současnosti, na Moravě se již tímto superlativem může v daném období pochlubit beze zbytku. Jak již z názvu vyplývá, koncertuje festival především v sakrálních skladbách nebo v prostředí, která jsou s církevními institucemi historicky nějakým způsobem spojena (kostely, bývalý nebo i současný majetek církví apod.), ale nevyhýbáme se i občasnému vybočení, ať už z důvodu kapacity, organizace nebo podmínek.

https://klasternihudebnislavnosti.cz/program-2020/