PŘÍBĚH ŽELEZA, Zlín

Název:
PŘÍBĚH ŽELEZA ANEB ŽELEZO V PŘÍRODĚ, DĚJINÁCH A EXPERIMENTU

Místo konání:
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Datum konání:
14. 2. 2020 - 21. 6. 2020

Popis akce:
Výstava o historii výroby a zpracování železa od pravěku po současnost a o experimentálních tavbách v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Geologická část představí typy železných rud a způsoby jejich zpracování, archeologická část zase nálezy železných předmětů od doby laténské po středověk.

https://www.14-15.cz/917a-pribeh-zeleza-aneb-zelezo-v-prirode-dejinach-a-experimentu