Chrám sv. Petra a Pavla Mělník

Chrám sv. Petra a Pavla

Spolu se zámkem tvoří dominantu města Mělníka. Z původně románské stavby z přelomu 10. a 11. století byl chrám přestavěn koncem 15. století Johannem Spiessem z Frankfurtu ve stylu pozdní gotiky. Za ojedinělou v Evropě lze považovat polychromní výzdobu gotické klenby presbytáře z r. 1533.
Monumentální prostory kostela slouží kromě církevních také kulturním účelům. V letním období jsou zde pořádány chrámové koncerty.

Věž chrámu je přístupná pro veřejnost.

Ochoz věže (ve výšce 37 m) nás přivítá na své západní straně. Co vše z věže shlédneme, záleží na tom, zda se podíváme z ochozu přímo pod sebe, nebo se zahledíme do dáli. Hned pod lámaje je Stará škola, zámecká vyhlídka s bustou Viktora Dyka a zámek. Pod lobkowiczkou vinicí Sv. Ludmila se třpytí voda řek - Labe, Vltavy - a laterálního kanálu se zdymadlem. Vpravo od něj se ukrývá za anglickým parkem obec Hořící s hodnotnou stavbou barokního zámku (nepřístupný). Za dobré viditelnosti je možné dohlédnout např. na města Kralupy nad Vltavou i Kladno, stejně jako severněji na vrcholky Českého středohoří, před nimiž "sedí" homole hory Říp. (převzato z knížky "Mělník - průvodce městem" Renata Špačková, vyd. v roce 2007, str. 21)

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti do 15 let a důchodci 25 Kč

http://www.melnik.info/telo.php?idm=10

http://www.saletini.cz/home.html