Zřícenina hradu Frymburk

Hrad Frymburk

Hrad Frymburk se svojí nejširší hradní věží v České republice patří bohužel k opomíjeným pozoruhodnostem naší hradní architektury. První písemná zmínka o hradu pochází z 11. června 1354, kdy je zmiňován jistý Matouš z Frymburka. Po něm můžeme sledovat v historii hradu přední šlechtické rody jako pány z Lipé, Dubé, Trčky z Lípy a Colloredo-Mansfeldy.

Hrad je otevřen příležitostně při kulturních akcích pořádaných městysem Nový Hrádek, Společností ochránců památek ve vých. Čechách, eventuelně majiteli hradu. Individuální prohlídku je možné si domluvit na telefoním čísle 725 044 902. Bohužel, momentálně nejsme schopni zajistit Vaši bezpečnost, proto je vstup na Frymburk na vlastní nebezpečí.

Kontakt:
Hrad Frymburk - občanské sdružení Nový kruh přátel hradu Frymburku
Hradní 184
549 22 Nový Hrádek

Tel.: 725 044 901, 725 044 902
E-mail: hrad-frymburk@seznam.cz

Více zde: http://hrad-frymburk.webnode.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy