Hrad Přimda

Hrad Přimda

Nejstarší kamenný hrad v Čechách.

Zřícenina hradu Přimda stojí na vrcholu skalnatého hřebene nad stejnojmenným městečkem v severní části Českého lesa. První zmínka o Přimdě pochází z roku 1121. Stavebníkem hradu byl sice nejspíš německý markrabě Děpolt II. z Vohburgu, ale nejpozději od roku 1126 patřila Přimda již českým panovníkům jako důležitá pohraniční pevnost, která střežila obchodní cestu z Prahy a Plzně do Horní Falce. Kromě toho sloužila jako královské vězení, kde byl nucen pobývat mimo jiné i pozdější král Přemysl Otakar II. V 15. a 16. století byl hrad často dáván do zástavy šlechtickým rodům, zejména pánům ze Švamberka. Neudržovaný hrad pustl a v 17. století již byl neobývanou zříceninou. Z první poloviny 12. století zůstala zachována mohutná hranolová věž z lomového kamene, obložená žulovými kvádry.

Kontakt:
Klášter Kladruby
Pozorka č.p. 1
349 61 Kladruby u Stříbra
Tel.: +420 374 631 773
E-mail: kladruby@npu.cz

Prohlídkový okruh "Hrad":
Prohlídka spodního a horního nádvoří, přístavku s prevétem ze 12. století a interiéru obytné věže s průvodcem.

Více na:
https://www.hrad-primda.cz/

Návštěvní doba:
1. 5.–30.9.     so–ne     10.00–16.00

Vstupné:
dospělí 40 Kč
děti do 6 let zdarma
děti 6-15 let 25 Kč
studenti 15-26 let 25 Kč
senioři nad 65 let 25 Kč
rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 105 Kč
držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma
držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
držitelé průkazu ZTP nad 18 let 25 Kč
držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí 25 Kč

https://www.hrad-primda.cz/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne