Hrad Nové Hrady

O hradu Nové Hrady

Průchozí hrad se dvěma protilehlými branami a hlubokým příkopem byl založen Vítkovci ve 2. polovině 13. století. K hradnímu opevnění se přimykaly městské hradby, chránící obyvatele přilehlého městečka. Za Rožmberků byla po zásahu bleskem zničena výbuchem střelného prachu mohutná hradní věž, přispěním italského stavitele Antonia Canevalla byl hrad za posledního Rožmberka Petera Voka opraven. Roku 1620 získal Nové Hrady hrabě Karel Bonaventura Buquoy, jehož rodu panství patřilo až do roku 1945. Starý hrad sloužil po dostavbě klasicistního zámku pro správu panství a chátral. Po rekonstrukci je v prostorách hradu možné procházet buquoyskými interiéry s množstvím rodových portrétů a upomínek na válečnou slávu rodu, hojně navštěvovaný je i byt panského úředníka s ukázkou měšťanského bydlení na přelomu 19. a 20. století. Pod hradem se rozkládá přírodně krajinářský park Tereziino údolí s romantickými stavbami a umělým vodopádem.

Kontakt:
Státní Hrad Nové Hrady
Komenského 33
373 33 Nové Hrady

Tel.: +420 386 362 135 

Prohlídkové okruhy:
I. trasa - Hrad
Za časů pana správce
Podkroví věže s vyhlídkou
I. + II. prohlídková trasa 

Více na:
https://www.hrad-novehrady.eu/

Návštěvní doba:
7. 3.–23. 3.     st, pá     14.00–14.00
24. 3.–30. 4.     út–ne     9.30–15.30
1. 5.–31. 5.     út–ne     9.30–16.00
1. 6.–30. 6.     út–ne     9.30–16.30
1. 7.–31. 8.     po–ne     9.30–17.00
1. 9.–30. 9.     út–ne     9.30–16.30
1. 10.–31. 10.     út–ne     9.30–15.30

Vstupné:
Plné vstupné 80 Kč
Snížené vstupné * 55 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 1-3 děti) 215 Kč

https://www.hrad-novehrady.eu/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne