Sedlecké skály, Roztoky

Sedlecké skály je přírodní památka na území hlavního města Prahy. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Jedná se o mohutné skalní defilé tvořené proterozoickými břidlicemi nacházející se na levém břehu Vltavy mezi severním okrajem Sedlce a PR Roztockým hájem-Tiché údolí, na který přímo navazuje.[1] Důvodem ochrany jsou proterozoické horniny a teplomilné skalné stepi, na kterých se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů organizmů. Přírodní památka byla vyhlášena roku 1982 o výměře necelých 7,5 ha v nadmořské výšce 190 - 262 m n. m.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedleck%C3%A9_sk%C3%A1ly

Body zájmu

Tipy na trasy