Historické vily v Tichém údolí Roztoky

Historické vily v Tichém údolí
Vila Alice, Maxmiliánka, Mia, Restaurace Sakura spisovatele a cestovatele Joe Hlouchy
Od druhé poloviny 19. století se postupně měnil charakter zemědělské osady. Roztoky se nacházely na trase vybudované Severní dráhy Praha - Podmokly - Drážďany a staly se jednak oblíbeným výletním místem, jednak atraktivní lokalitou pro zámožné Pražany, kteří si v Tichém údolí stavěli vily jako svá letní sídla. Většina těchto staveb, vzniklých do 90. let 19. století, se zachovala až do dnešních dnů. Mezi nejstarší patří vila Mia čp. 79, která byla již v 50. letech 19. století pronajímána letním hostům a ve které pobýval i Bedřich Smetana. Lobkovický zámeček v klasicizujícím stylu čp. 10 vznikl na místě bývalého Nového mlýna v roce 1869. Původně luxusní hotel Sakura z 20. let 20. století, inspirovaný vedlejší vilou spisovatele Joe Hlouchy, postavený v japanizujícím stylu, byl v 70. letech 20. století necitlivými úpravami pro potřeby tehdejší nemocnice architektonicky znehodnocen.

http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0261583-Vila-Mia-Roztoky-Prahazapad-cesko/

http://www.roztoky.com/roztocke-a-zalovske-restaurace-v-19-a-20-stoleti-20140718

Body zájmu

Tipy na trasy