Turecká líska a platan

Klecanský háj je typickým listnatým porostem s vtroušenými jehličnany. Základ listnatého porostu tvoří dub letní (Quercus robur ), dub zimní (Q. petraea), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (A. pseudoplatanus) i javor babyka (A. campastre). V menší míře jsou zastoupeny habry (Carpinus), lísky (Corylus), břízy (Betula) i akáty (Robinia). V bylinném patře háje pak najdeme byliny typické pro nižší nadmořské výšky jako např. podběl lékařský (Tussilago farfara), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), dymnivka dutá (Corydalis cava), sasanka hajní i pryskyřníkovitá (Anemonoides nemorosa, A. ranunculoides), kokořík lékařský (Polygonatum odoratum) a vzácně se vyskytuje i lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a mnoho dalších bylin.
Zcela ojedinělé, ale o to impozantnější jsou v centru háje rostoucí turecká líska (Corylus colurna) a platan (Platanus). Turecká líska je charakteristická svými plody, obalenými hustými „chlupatými“ cípy. Oříšky jsou o něco větší než u lísky obecné a mají výrazně tvrdší skořápku. Platan lze jednoznačně identifikovat podle nápadné šedé až žlutohnědé borky, která se odlupuje v tenkých velkých plátech a kmen je pak nápadně skvrnitý.

http://www.mu-klecany.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy