Kostel Nanebevzetí Panny Marie Klecany

Klecanský kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. První písemná zmínka je z roku 1332. Původně gotická stavba byla přestavěna v barokním slohu. Doklady o přestavbě kostela se nedochovaly, pouze v Pamětní knize farnosti je zaznamenáno, že kostel byl rozšířen v letech 1748 – 1749. A dále je zde zaznamenáno, že za pana faráře Vojtěcha Schauera, který v Klecanech působil v letech 1813 – 1833, byla postavena kolem kostela hřbitovní zeď a kostnice.

V r. 1825 byl kostel vymalován a znovu postaven hlavní oltář. K další rozsáhlejší opravě, včetně interiéru kostela došlo v r. 1880. V Pamětní knize farnosti je m.j. uvedeno, že byl pozlacen a zvětšen oltář, u ak. malíře Viléma Kandlera byl objednán obraz Nanebevzetí Panny Marie, schod do presbytáře byl dán nový – mramorový, chrám byl vymalován, za oltářem bylo proraženo okno atd. V historických pramenech je blíže zaznamenána až úprava z r. 1892, která byla provedena ve stylu novorenesančním podle návrhu architekta Jana Vejrycha. Nově byly v kostele umístěny též varhany s 8 rejstříky z dílny pražské firmy Rejna a Černý. Malba na stropě v presbytáři, v chrámové lodi i obraz sv. Josefa byly od Vojtěcha Bartoňka. Na kostelní věž, která byla o něco zvýšena, byla zhotovena nová báň i kříž. V báni byla pak uložena pamětní listina s popisem této obnovy kostela. Kolaudace přestavby kostela proběhla v dubnu 1894.

Od tohoto roku byla postupně provedena řada dílčích oprav. K zásadní úpravě ve stylu modernizace došlo v r. 1978 – dosavadní oltář byl nahrazen 1,5 tunovým kamenným kvádrem, kostelní lavice byly odstraněny a nahrazeny židlemi, zrušena byla též kazatelna. Ke generální opravě věže došlo v r. 1991, kdy byla nahrazena stará krytina a vyměněny byly rovněž ztrouchnivělé a dřevomorkou napadené trámy. V rámci této opravy došlo také k otevření makovice, v níž byla uložena zinková krabice s dokumenty z r. 1880 a 1892. Poškozené listy byly nahrazeny opisy a spolu s novými jsou opět uloženy v makovici kostela.

Dne 20. června 1999 byl do věže kostela umístěn nový zvon „Václav“. O klecanských zvonech se dozvíte více na těchto webových stránkách pod odkazem: Město Klecany - http://www.mu-klecany.cz/web/cs/mesto-klecany/zvony

http://www.mu-klecany.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy