C.K. schody Klecany

Z náměstí ke kostelu vedou schody dříve zvané Císařské. V pamětní knize římsko – katolické církve se dočteme proč právě Císařské: „Roku 1852 se na zimu zarovnával pahorek pod farním kostelem, a to z toho důvodu, aby mohly být postaveny kamenné schody ke kostelu. Stavba schodů byla také ihned zahájena a tyto obdržely název Císařské schody (c.k. schody), na věčnou památku zázračné záchrany Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa, neboť ten ze všech nejvyšší byl za jasného dne při promenádě v sídelním městě Vídni přepaden zezadu nožem (18. února 1853) hanebným ničemou jménem Libenyi, rozeným z Uher. O jejich postavení se nejvíce zasloužil současný starosta pan Jan Strach, který uspořádal sbírku na pokrytí stavebních nákladů, které mají činit 300 zlatých konvenční měny. Nezdá se ale, že by pískovec hodlal být trvanlivý, pochází ze zeměšského pískovcového lomu.“ Následujícího roku byly na památku oslavy sňatku císaře Františka Josefa s princeznou Alžbětou Bavorskou, který se konal 24. dubna 1854, vysázeny po obou stranách schodů dva císařské stromy – lípy.

Spodní část schodiště je stále používána, se znatelnými stopami rekonstrukcí a zchátralá, horní část, která končí u boční branky ke kostelu, je silně nahlodaná zubem času a již neúprosně mizí mezi bujným porostem.

http://www.mu-klecany.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy