U skrytého pramene Klecany

Studánka byla dříve zdrojem vody pro vaření Klecanského piva. Jako jediná má také svůj název - U Skrytého pramene. Při opravách v osmdesátých letech byl nalezen pískovcový kvádr, na kterém bylo německy napsáno - Zum Verborgenen Brunen. Byl umístěn na opravený plášť studánky, bohužel nikoho nenapadlo ho sem zazdít. Co se v našich končinách nepřimontuje na pevno, je velmi rychle ukradeno a stejný úděl postihl i tento kámen. Ze studánky dříve občané donášeli vodu do svých domovů. Kafíčko z ní připravené se prý nedalo s žádným jiným srovnat. Voda měla po přezkoušení daleko lepší kvalitu než ta z vodovodu.

Body zájmu

Tipy na trasy