Hradiště Svákov Soběslav

Hradiště Svákov
Severozápadně od Soběslavi se na ostrohu nad levým břehem Lužnice dochovaly monumentální pozůstatky starého hradiště.

Lokalita se nazývá Svákov a tok Lužnice převyšuje až o 40m. Široký ostroh vymezuje od východu strmý sráz k Lužnici, jižní a především na jihovýchodní stranu vymezuje rokle bezejmenného potoka, který pramení u nedaleké poutní studánky s novověkou kaplí. Prudký svah do nivy Lužnice vymezuje také severovýchodní stranu. Opevnění v podobě mohutného valu vede do oblouku od nejvýchodnějšího místa hradiště, podél severní a západní strany až k nejjižnějšímu místu hradiště. Val je nejmohutnější na západní straně, kde dosahuje oproti vnější straně až 8m. Podél větší části severní a podél celé západní strany val doprovází vnější příkop. Příkop je nejmenší na severní straně, na západní dosahuje šířky až 20m při maximální hloubce 3m. Plocha vymezená tímto opevněním dosahuje 3,8ha a je téměř rovná. Val je na západní straně nad touto plochou převýšen až o 5,5m.

http://stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Sobeslav%20-%20Svakov