Kostel svatého Havla Praha Staré město

Kostel svatého Havla (původně farní kostel) stojí v Havelské ulici na pražském Starém Městě. Trojlodní kostel se dvěma věžemi v průčelí stojí na gotických základech, současné barokně zvlněné průčelí vzniklo v letech 1723–1738.

Trojlodní orientovaná stavba zachovává půdorys i velkou část zdiva gotického kostela. Vrcholně barokní zvlněná kulisa stojí před původním průčelím, po stranách štítu je osm soch světců od M. V. Jäckela z doby před 1727 (některé jsou od roku 1968 nahrazeny kopiemi). Hlavní i vedlejší lodi jsou zaklenuty křížovými klenbami patrně ze 17. století, barokní pilastry po stranách zakrývají místy zachované gotické přípory. Kaple v přízemí obou věží mají gotické klenby, zbytky gotických oken se zachovaly i v patrech věží.

V kostele je velmi cenné a téměř úplné barokní zařízení, hlavní oltář se sochami od M. V. Jäckela a obrazem od J. K. Lišky z roku 1696. Sochařská výzdoba bočního oltáře Kalvárie je od F. M. Brokoffa z let 1717-1720. Také další zařízení včetně varhan a kovaných vrat je z téže doby. V kostele je řada cenných náhrobníků ze 16.-17. století a cínová křtitelnice z roku 1523. Na severní stěně je deska z roku 1910, která připomíná, že zde byl roku 1674 pohřben Karel Škréta.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Havla_%28Praha%29

Body zájmu

Tipy na trasy