Rotunda Nalezení sv. Kříže, Praha Staré město

Rotunda Nalezení sv. Kříže, Praha

Na rohu ulic Konviktské a Karloliny Světlé stojí nejstarší pražská románská rotunda sv. Kříže Menšího (na rozdíl od zrušeného kostela sv. Kříže Většího při klášteře cyriaků u Židovského města). O vzniku rotundy vypráví pověst, že v místě býval rybník, do něhož byla vhozena ukřižovaná dívka, která tak byla potrestána za to, že proti vůli svých rodičů přijala křesťanství. V noci při bouřce se prý kříž vztyčil nad hladinu, což bylo považováno za znamení boží. Při opravě rotundy se prý skutečně v základech našel ztrouchnivělý velký kříž.

Kontakt
Karoliny Světlé
Praha 1 – Staré Město
110 00

http://www.starokatolici.cz/kde-jsme/farnost-praha/rotunda-sv-krize

Body zájmu

Tipy na trasy