Vysoká synagoga Praha Josefov

Vysoká synagoga, Praha
Vysoká synagoga stojí v Červené ulici v pražském Josefově. Byla financována bohatým Mordechajem Maiselem a vystavěna společně s Židovskou radnicí v roce 1577. Stavitel by měl být údajně z Itálie se přistěhovavší Pankratius Roder. Nachází se naproti Staronové synagoze, kam ústí tři vysoká okna. Mimo tří oken na severní straně byla také dvě okna na východní, směrem do (dnes již neexistující) uličce V kolnách (zanikla během asanace). Synagoga sloužila jako soukromá modlitebna židovských konšelů a pro přísedící bejt dinu, a proto se původně vcházelo z prvního patra radnice.

Důvod výstavby Vysoké synagogy byl patrně mj. také ten, že Židovské město bylo až do regulace vltavských břehů ve 20. století často zaplavováno povodněmi a mnoho starších synagog v této lokalitě (Staronová, Pinkasova, Klausová, Stará škola aj.) mělo podlahy v gotických uličních úrovních, tudíž během kulminace povodňové vlny bývaly často zatopeny a nebylo možno je využívat. Tato situace se v ghettu v některých letech opakovala až pětkrát do roka.

Předlohou pražské Vysoké synagogy byla údajně o něco starší Vysoká synagoga v Krakově.

Dvakrát zasažena požárem (1689), poté roku 1754 opravena. Architekt přestavby z roku 1883 byl J. M. Wertmüller. V druhé polovině 20. století obnovena, v přízemí je obchod a pokladna Židovského muzea v Praze. V horním patře je pak modlitebna využívaná členy pražské židovské obce.

Přispěvatelé Wikipedie, „Vysoká synagoga,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vysok%C3%A1_synagoga&oldid=15794590 (získáno 16. 02. 2018).

Kontakt
Vysoká synagoga, Červená / Maiselova 18, Praha 1 - Josefov, 110 00
http://www.kehilaprag.cz/cs/stranka/vysoka
tel.: +420 224 800 849

Body zájmu

Tipy na trasy