Obřadní síň, Praha Josefov

Obřadní síň, Praha
Obřadní síň u Starého židovského hřbitova byla zbudována na místě starší budovy pražského Pohřebního bratrstva (Chevra kadiša) v letech 1906-08 v novorománském slohu. V prvním patře budovy byla místnost pro rituální očistu zemřelých, v druhém patře spolková místnost Pohřebního bratrstva.

Svému účelu budova sloužila do konce první světové války. V roce 1926 se stala součástí židovského muzea.

Stálá expozice - Židovské tradice a zvyky II
Expozice je věnována historii a činnosti významné náboženské a sociální instituci ghetta – pražskému Pohřebnímu bratrstvu, které bylo založeno roku 1564 rabínem Eliezerem Aškenazim. Zhlédnout je možno unikátní patnáctidílný obrazový cyklus ze 70. let 18. století, podrobně zachycující zvyky a obřady spojené se smrtí a pohřbíváním, stejně jako související stříbrné rituální předměty.

Jedinečnou památkou jsou fragmenty nejstarších pražských náhrobních kamenů ze 14. století. Vystaveny jsou též vzpomínkové modlitby za zesnulé a mapa dochovaných židovských hřbitovů v českých zemích.

Expozice ve 2. patře je věnována samotné organizaci, vnitřnímu životu a vnější reprezentaci pražského Pohřebního bratrstva.

Text použit z webových stránek:
https://www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expozice/pamatky/obradni-sin/

Návštěvnické info
Součást prohlídkového okruhu: Židovské muzeum v Praze a Pražské Židovské Město.
Bezbariérový přístup: ne.

Otevírací doba:
otevřeno po celý rok denně s výjimkou sobot a dalších židovských svátků.
letní čas: 9.00 - 18.00
zimní čas: 9.00 - 16.30

Vstupné
https://www.jewishmuseum.cz/informace/navstivte-nas-rozcestnik/vstupne/

Kde nás najdete
U Starého hřbitova 3a , 110 00 Praha 1

Kontakt
IRC@jewishmuseum.cz
tel: +420 222 317 191, +420 222 749 464, +420 222 749 461
fax: +420 222 371 181

https://www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expozice/pamatky/obradni-sin/

Body zájmu

Tipy na trasy