Klausová synagoga, Praha Josefov

KLAUSOVÁ SYNAGOGA, PRAHA
Klausová synagoga je největší synagogou pražského Židovského Města.

Na jejím místě stávaly od 16. století tři menší stavby, nazývané „klausy“ – mimo jiné ješiva, židovská škola pro studium Talmudu, kterou založil proslulý rabi Löw. Po požáru ghetta roku 1689 vyrostl na stejném místě roku 1694 v raně barokním slohu jediný chrám.

Klausová synagoga byla druhou hlavní synagogou pražské židovské obce a působila zde řada jejích významných rabínů, sloužila také jako modlitebna pražského Pohřebního bratrstva.

Stálá expozice - Židovské tradice a zvyky I
Expozice nejprve seznamuje se základními prameny judaismu - hebrejskou biblí (Tanachem) a Talmudem, umožňuje prohlédnout si rozvinutý svitek Tóry včetně jeho ozdob – ručičky k ukazování v textu, povijanu, pláštíku, štítu a nástavců.

Výstava dále představuje synagogu, její význam a vnitřní vybavení. Přibližuje také židovskou bohoslužbu, věnuje se šabatu a dalším židovským svátkům a náboženským slavnostem.

Část na galerii zachycuje každodenní život židovské rodiny. Ukazuje zvyklosti spojené s narozením, obřízkou, slavností bar micva, svatebním obřadem i rozvodem. Dává dále nahlédnout do židovské domácnosti i kuchyně s jejími typickými předměty.

Text použit z webových stránek:
http://www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expozice/pamatky/klausova-synagoga/

Návštěvnické info
Součást prohlídkového okruhu: Židovské muzeum v Praze a Pražské Židovské Město.
Bezbariérový přístup: ne.
Ve vestibulu synagogy se nachází pokladna a muzejní obchod.

Otevírací doba:
otevřeno po celý rok denně s výjimkou sobot a dalších židovských svátků.
letní čas: 9.00 - 18.00
zimní čas: 9.00 - 16.30

Vstupné
https://www.jewishmuseum.cz/informace/navstivte-nas-rozcestnik/vstupne/

Kde nás najdete
U Starého hřbitova 3a, 110 00 Praha 1

Kontakt
IRC@jewishmuseum.cz
tel: +420 222 317 191, +420 222 749 464, +420 222 749 461
fax: +420 222 371 181

Více na: http://www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expozice/pamatky/klausova-synagoga/

Body zájmu

Tipy na trasy